Samenvatting van de principes

1. Een hersenschudding moet zeer ernstig genomen worden om het welzijn op lange termijn voor de spelers te kunnen garanderen

De vormen van impact die een hersenschudding veroorzaken komen vaak voor bij Rugby; gelukkig leiden de meeste impacten niet tot een hersenschudding. De eerste effecten van een hersenschudding zijn zeer gevarieerd. Herstel gebeurt spontaan, vaak verdwijnen de klachten, symptomen en hersenfunctieverstoringen snel (na enkele minuten tot na enkele dagen). Dit kan bij spelers de kans verhogen dat:

 • ze de symptomen van de hersenschudding negeren op het moment van de impact; of
 • ze opnieuw beginnen te spelen vooraleer ze volledig hersteld zijn van een medisch vastgestelde hersenschudding.

2. Omgaan met een vermoedelijke hersenschudding op een training of tijdens een wedstrijd.

Elke atleet met een vermoeden van een hersenschudding moet ONMIDDELLIJK VAN HET SPEELVELD VERWIJDERD WORDEN, door middel van de juiste noodsituatieprocedures.

Zodra een gewonde speler veilig van het veld verwijderd werd, mag hij dezelfde dag niet meer spelen totdat hij medisch werd beoordeeld.

Als een nekletsel wordt vermoed, dan mag de speler alleen van het speelveld verwijderd worden door een hulpverlener die werd opgeleid in (rug)stabilisatietechnieken.

Medespelers, coaches, wedstrijdverantwoordelijken, ploegleiders, beheerders of ouders die vermoeden dat een speler een hersenschudding heeft MOETEN hun best doen om ervoor te zorgen dat de speler op een veilige manier van het speelveld wordt verwijderd.

3. Omgaan met een vermoedelijke hersenschudding vanop de zijlijn

Bij alle gevallen van een vermoedelijke hersenschudding wordt aangeraden om de speler door te sturen naar een zorgverlener voor een diagnose en voor begeleiding bij een terugkeer naar het speelveld als de symptomen verdwijnen.

Een speler die vermoedelijk een hersenschudding heeft:

 • mag niet alleen gelaten worden de eerste 24 uur.
 • mag geen alcohol drinken de eerste 24 uur en daarna moet alcohol vermeden worden totdat een zorgverlener de toestemming geeft of, als er geen medisch advies beschikbaar is, mag geen alcohol drinken totdat de speler klachtenvrij is
 • mag niet met een motorvoertuig rijden en mag niet rijden totdat een zorgverlener de toestemming geeft of, als er geen medisch advies beschikbaar is, mag niet rijden totdat de speler klachtenvrij is.

Als de atleet lijdt aan één van de volgende zaken, dan moet hij dringend naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd worden voor een medische beoordeling:

 • De atleet klaagt over ernstige nekpijn
 • Bewustzijnsniveau verslechtert (suffer)
 • Toenemende verwarring of prikkelbaarheid
 • Ernstige of toenemende hoofdpijn
 • Herhaaldelijk braken
 • Ongewone gedragsveranderingen
 • Stuiptrekkingen
 • Dubbel zicht
 • Zwakte of tintelingen/brandend gevoel in de armen of benen

4. Omgaan met een hersenschudding of een vermoedelijke hersenschudding

LAAT HET LICHAAM RUSTEN, LAAT DE HERSENEN RUSTEN

Rust ligt aan de basis van elke behandeling van een hersenschudding. Het gaat om rusten met het lichaam – ‘lichamelijke rust’ – maar ook rusten met het brein – ‘mentale rust’. Dit betekent dat de volgende activiteiten moeten vermeden worden:

 • Fysieke activiteiten zoals lopen, fietsen, zwemmen, etc …
 • Mentale activiteiten zoals les volgen, huiswerk, lezen, televisiekijken, videospelletjes spelen, etc…

Deze volledige rust duurt minimaal 24 uur. Bij de behandeling van een hersenschudding is het belangrijk dat de patiënt volledige fysieke en mentale rust heeft totdat hij klachtenvrij is.

De speler moet klachtenvrij zijn in rusttoestand vooraleer hij opnieuw start met zijn activiteiten. Het is aangeraden dat iemand met een medische achtergrond eerst zijn toestemming geeft vooraleer de speler opnieuw start met zijn activiteiten.

Kinderen en adolescenten vragen een voorzichtigere aanpak. De World Rugby raadt aan dat kinderen en adolescenten minimaal twee weken na het verdwijnen van de symptomen niet spelen of contacttraining volgen. Studenten moeten opnieuw naar school gaan en alle lessen volgen vooraleer ze opnieuw beginnen te sporten.

Na een minimale rustperiode EN als de persoon klachtenvrij is in rust, dan pas mag hij geleidelijk aan opnieuw beginnen spelen en een GRTP-programma volgen.

5. Opnieuw spelen na een hersenschudding

 • Als er nog klachten zijn of de klachten komen terug, dan moet elke vorm van contact, bij training of tijdens wedstrijden, vermeden worden.
 • Een minimale rustperiode van 24 uur wordt aanbevolen voor volwassenen maar een langere ‘volledige rustperiode’ wordt aangeraden voor kinderen en adolescenten.
 • Een minimale rustperiode van twee weken na het verdwijnen van de klachten wordt aanbevolen bij kinderen en adolescenten. Pas daarna mogen ze opnieuw spelen of trainen.
 • Het GRTP-programma van geleidelijk aan in fases opnieuw beginnen spelen moet worden voltooid:
  • door ALLE spelers die gediagnosticeerd werden met een hersenschudding
  • door ALLE spelers die vermoedelijk een hersenschudding hadden tijdens een wedstrijd of training maar waar er geen medisch gekwalificeerde persoon aanwezig was.
 • Een speler mag pas starten met het GRTP-programma na afloop van de volledige rustperiode en als de speler klachtenvrij is en geen medicatie meer neemt die de symptomen van een hersenschudding kunnen maskeren.
 • De spelers die in de voorbije maanden al eerder een hersenschudding hadden, een voorgeschiedenis van meerdere hersenschuddingen hebben of er ongebruikelijk lang over doen om te herstellen moeten opgevolgd en beoordeeld worden door een zorgverlener met ervaring in sportgerelateerde hersenschuddingen. Deze spelers mogen ook geen enkele vorm van Rugby meer spelen totdat ze de toestemming krijgen van een dokter ervaren in het behandelen van hersenschuddingen