Signály na hřišti

Jaké signály na hřišti během utkání používají zdravotníci?

1. Přivolání NOSÍTEK (zvedejte ruce nahoru a dolů podél těla)

Pohled zepředu

Pohled zboku

2. Signál pro KRVAVÉ ZRANĚNÍ

Pohled zepředu

Pohled zboku

3. Přivolání přítomných zdravotníků včetně případů potřeby resuscitace, např. při podezření na PORANĚNÍ PÁTEŘE

Pohled zepředu

Pohled zboku

4. Je třeba HIA – dočasné vystřídání na 12 minut (rozhodčí pokrčí a natáhne upaženou ruku a třikrát se takto dotkne hlavy)

Je třeba HIA

Je třeba HIA