Úvod

Protokoly pro zdravotníky na utkáních

Vítejte u online modulu World Rugby: Zvládání otřesu mozku pro týmové lékaře.

Tento modul má lékařům v ragbyových klubech pomoci porozumět svým povinnostem a popisuje některé problémy, se kterými se ve své práci setkají.

V tomto modulu NEBUDOU ověřovány vaše lékařské znalosti. Jeho cílem je vymezit povinnosti zdravotníků pohybujících se v ragby s ohledem na současná pravidla, předpisy, zásady a pokyny organizace World Rugby a naučit lékaře, kteří pracují s týmy nejvyšší úrovně, využívat protokol HIA (Head Injury Assessment).

Na konci každé kapitoly budete požádáni, abyste vybrali správné odpovědi na několik otázek, které ověří vaše nabyté vědomosti. Až správně zodpovíte otázky ze všech kapitol, budete si moci stáhnout certifikát potvrzující vaše znalosti.