Zdravotní předpisy a pravidla World Rugby

Bod 10 – Zdravotní předpisy

10.1 Otřes mozku1

10.1.1

Otřes mozku je třeba brát velice vážně. Zásady řešení otřesu mozku organizace World Rugby stanovují postup péče o:

  1. hráče s diagnózou otřesu mozku stanovenou dostatečně kvalifikovanou osobou (podle příslušné platné jurisdikce) a
  2. hráče s podezřením na otřes mozku.

Zásady řešení otřesu mozku (dostupné na stránce worldrugby.org/playerwelfare) by měly být čas od času aktualizovány podle nejnovějších lékařských zjištění.

10.1.2

Všichni hráči, jimž byl během utkání nebo tréninku diagnostikován otřes mozku, musí:

  1. být vystřídáni a nevracet se do utkání, ani v ten samý den trénovat a
  2. při postupném návratu ke sportu postupovat podle protokolu stanoveného v zásadách řešení otřesu mozku organizace World Rugby.

10.1.3

Není-li během utkání nebo tréninku přítomna dostatečně kvalifikovaná osoba (podle příslušné platné jurisdikce), která by mohla stanovit diagnózu otřesu mozku, všichni hráči, u nichž existuje podezření na tento úraz:

  1. musí být vystřídáni a nevracet se do utkání, ani v ten samý den trénovat,
  2. měli by být zkontrolováni dostatečně kvalifikovanou osobou (podle příslušné platné jurisdikce), která stanoví, zda utrpěli otřes mozku, či nikoli, a
  3. v každém případě se při postupném návratu ke sportu musí řídit protokolem stanoveným v zásadách řešení otřesu mozku organizace World Rugby.

10.1.4

Organizace World Rugby v zásadách řešení otřesu mozku zdůrazňuje zvýšené riziko otřesu mozku a jeho komplikací u dětí a dospívajících (do 18 let). U takových hráčů je třeba dbát zvláštní opatrnosti, aby se při podezření na otřes mozku nevrátili do utkání nebo v utkání či tréninku nepokračovali.

1 Otřes mozku je komplexní patologický proces způsobený úrazem, při němž byla přímo nebo nepřímo přenesena síla na mozek a jehož následkem je dočasné narušení mozkových funkcí. Hráč může utrpět otřes mozku, aniž by ztratil vědomí. Otřes mozku je spojený se stupňovaným souborem klinických příznaků, které postupně odezní. Otřes mozku znamená spíše funkční než strukturální poškození a neurologický nález ze standardních zobrazovacích technik je obvykle normální.

Plné znění bodu 10 předpisů World Rugby