Manuální stabilizace hlavy v ose páteře (MILS)

Je těžké určit, zda došlo k trvalému poškození míchy, nebo je jen dočasně utlačená zraněnými obratli v krční páteři. Proto je důležité pohybovat hlavou a krkem co nejméně, abychom úraz ještě nezhoršili. Toho docílíme tím, že vyloučíme veškerý pohyb, který není nezbytný, a ochráníme hlavu a krk pomocí manévru MILS.

MILS je známá zkratka pro manévr na ochranu hlavy a krku při úrazech páteře. Proto se mu někdy také říká „pozdrav při úrazu“. Kromě toho, že poskytuje hráči zpětnou vazbu, aby se nepokoušel hýbat hlavou, slouží také jako varovný signál pro ostatní, že mají být na krk opatrní, a chrání hlavu před nechtěným kontaktem s ostatními.

Účel MILS

  1. Dát hráči s úrazem páteře najevo, že nemá hýbat hlavou.
  2. Ochránit hlavu a krk před nechtěným kontaktem při poskytování první pomoci.
  3. Varovný signál pro ostatní, že je krční páteř zraněná.

Jakmile provedete manévr MILS, neuvolňujte ho.

Pokud jste však jediný přítomný, popř. nejzkušenější zachránce a objeví se akutnější problém, jako obstrukce dýchacích cest nebo masivní krvácení, je možné pověřit udržováním MILS jinou osobu nebo dočasně MILS úplně přerušit.

Dovednost

Manuální stabilizace hlavy v ose páteře (MILS)

Manuální stabilizace hlavy v ose páteře (MILS)

  1. Klekněte si nebo si lehněte za hlavu zraněného.
  2. Přiložte ruce z obou stran hlavy.
  3. Snažte se nezakrýt úplně uši.
  4. Pokračujte s vyšetřením DR ABC.
  5. Řekněte hráči, aby nehýbal hlavou.