Krvavé zranění

Jak organizace World Rugby definuje krvavá zranění a která krvavá zranění lze řešit dočasným vystřídáním?

Dvě přední americké organizace v oblasti tělovýchovného lékařství (American Medical Society for Sports Medicine a American Academy of Sports Medicine) ve svém společném stanovisku ohledně možnosti přenosu patogenů krví při sportu rozlišují mezi nekontrolovaným aktivním krvácením a drobnými ranami a odřeninami. Podle bodu 15 předpisů World Rugby (platného od 1. srpna 2013) lze dočasným vystřídáním až na 15 minut řešit krvavé zranění definované jako zranění s „nekontrolovaným aktivním krvácením“.

Jak „nekontrolované aktivní krvácení“ řešit?

Pokud se krvácení nepodaří zastavit do 60 vteřin, hráče je potřeba vystřídat a odvést ze hřiště, jakmile je to možné. Dočasné vystřídání je umožněno až na 15 minut, během nichž zdravotníci zastaví krvácení, vyčistí ránu a zakryjí ji.

Jak řešit odřeniny a další rány?

Drobné rány a odřeniny se při sportu objevují často a nevyžadují přerušení hry nebo vystřídání hráče. Drobné rány a odřeniny, které aktivně nekrvácejí, je třeba vyčistit a zakrýt během běžných přerušení hry.

Kdo rozhoduje, zda krvavé zranění vyžaduje dočasné vystřídání?

Od 1. srpna 2013 určuje bod 15 předpisů World Rugby, že konečné rozhodnutí, zda je hráče s krvavým zraněním třeba dočasně vystřídat, je na lékaři utkání. Pokud není stanoven lékař utkání, rozhodnutí je na rozhodčím.

Jak naložit s oděvem znečištěným krví?

Oděv potřísněný krví by měl být v ideálním případě odstraněn. Je-li skvrna menší než 5 cm2, může být vyčištěna zředěným chlorovým bělidlem. Pokud je však výsledek neuspokojivý, lékař utkání nebo rozhodčí může před návratem hráče do utkání trvat na výměně oděvu.

Lékař utkání může prostřednictvím 4. rozhodčího požadovat odstranění znečištěného oděvu hráče na hřišti při příštím přerušení hry. Lékaři utkání by tak měli učinit, pokud je znečištění oděvu jasně viditelné.

Co je zředěné chlorové bělidlo?

Roztok v rozprašovací nádobě složený z 15 ml běžného přípravku na mytí nádobí a 32 ml běžného chlorového bělidla (SAVO), rozpuštěných ve 250 ml vody.

Jak roztok použít?

Lehce znečištěný oděv či výstroj je třeba ihned, jak hráč opouští hřiště, postříkat tak, aby se zcela nasákly roztokem. Roztok je třeba nechat na krvavé skvrně působit jednu až pět minut. Před návratem do hry je třeba místo důkladně vypláchnout vodou.

Co je ještě třeba vědět o zředěném chlorovém bělidle?

Vlastnosti chlorového bělidla se s časem mění, proto nepoužívejte prošlé bělidlo.

Ačkoli 0,5% koncentrace bělidla není považována za rizikovou, je třeba předejít kontaktu s očima a ranami a delšímu kontaktu s kůží. Riziku lze dále předcházet důkladným vypláchnutím vodou,

0,5% koncentrace bělidla má minimální vliv na barvu dresu.

Kdy na hřišti používat rukavice?

Při ošetřování krvavé rány či manipulaci s oděvem znečištěným krví se zdravotníkům doporučuje mít rukavice na obou rukou. Z praktického hlediska je přijatelné mít nasazenou jednu rukavici a druhou u sebe nosit a nasazovat podle potřeby.

Lékař utkání může týmovým lékařům připomínat, že je třeba se tímto doporučením řídit.

Jaké postupy se NEOSVĚDČUJÍ?

K přímé zástavě krvácení by se neměly používat běžné sáčky s ledem. Při zastavování krvácení by se ručníky neměly používat opakovaně.

Lékař utkání může týmovým lékařům připomínat, že je třeba se řídit těmito doporučeními.

Lze při šití rány použít lokální anestetikum?

Ano, při šití povrchových tržných ran je použití lokálního anestetika vhodné a doporučené.