Zásady hry při vysokých teplotách

World Rugby: Zásady hry při vysokých teplotách

Při výkyvech počasí může být nutné objektivně posoudit prostředí a vyhodnotit bezpečnost.

Pokud index tepelné zátěže (Heat Stress Index, HSI) přesáhne hodnotu 150, je třeba přijmout tzv. opatření pro den utkání. HSI se odvozuje z teploty a vlhkosti vzduchu (viz graf v pdf dokumentu World Rugby: Zásady hry při vysokých teplotách)

Je-li to možné, tréninky a utkání by měly být plánovány na dobu, kdy lze očekávat přijatelnou teplotu vzduchu, úroveň přímého slunečního záření i vlhkost. Podle HSI jsou přijatelné hodnoty:

 • teplota ≤ 30 stupňů Celsia
 • vlhkost ≤ 60 %

Neexistují však studie, které by dokazovaly, že trénování nebo hraní při vyšší teplotě nebo vlhkosti vzduchu by způsobovalo úpal.

Postup

 • Lékař utkání se setká s týmovými lékaři a probere s nimi povětrnostní podmínky. Pokud má některý z lékařů obavy z povětrnostních podmínek, pokračují krokem 2.
 • Lékař utkání provede měření psychrometrem a stanoví hodnotu HSI.
 • Je-li hodnota HSI vyšší než 150, je doporučeno přijmout všechna opatření na prevenci úpalu podle zásad hry při vysokých teplotách organizace World Rugby.
 • Lékař utkání se poté setká s pořadatelem utkání a rozhodčím a předá jim informace a příslušná doporučení.
 • Po společné dohodě (zejména ohledně přestávek na vodu) informuje pořadatel o přestávkách na vodu:
  • všechny rozhodčí (kteří je odsouhlasí)
  • manažery obou týmů
  • hlasatele
  • personál utkání
  • manažera komentátorů
 • Jde o nezávislý postup prováděný lékařem utkání po konzultaci s týmovými lékaři. Rozhodnutí přijmout opatření pro den utkání je na lékaři utkání, a pokud není stanoven lékař utkání, na rozhodčím.

Otevřít zásady

Stáhněte si dokument World Rugby: Zásady hry při vysokých teplotách ve formátu Adobe PDF