Neodkladná péče v ragby

Kurz úrovně 2, Neodkladná péče v ragby (Immediate Care in Rugby, ICIR), má za cíl předat zdravotníkům pohybujícím se v ragbyovém prostředí znalosti a dovednosti, jak zraněného hráče vyšetřit, stabilizovat jeho stav a připravit ho na přesun z hřiště do bezpečí, kde vyčká na příjezd pokročilejší pomoci.