První pomoc v ragby

Cílem tohoto online modulu je naučit vás některé základní dovednosti z oblasti první pomoci v ragbyovém prostředí a je doporučen všem, kteří se v ragbyovém světě pohybují. Absolvování tohoto online modulu je podmínkou pro účast na našem prezenčním kurzu první pomoci v ragby.

Úrazy jsou běžnou součástí všech kontaktních sportů. Vážné a život ohrožující úrazy jsou však v ragby vzácné. Následky zranění lze velmi často zmírnit jednoduchými prvky první pomoci, které mohou do doby, než dorazí záchranka, provést přihlížející osoby.

Přihlížejícími mohou být rodiče, zástupci klubu, trenéři, rozhodčí nebo i ostatní hráči. Tento online kurz má za cíl vám předat některé základní dovednosti, které byste mohli potřebovat, pokud se někdy v této roli ocitnete.