Covid-19 Hervatting van activiteiten voor coaches en spelers

Dit hulpmiddel is ontwikkeld door World Rugby om iedereen in de rugbycommunity te helpen tijdens de covid-19-pandemie en om als leidraad te dienen voor de veilige hervatting van rugby-activiteiten.

Het eerste deel biedt algemene informatie voor iedereen die rugby een warm hart toedraagt, terwijl het tweede deel specifieke informatie bevat voor spelers, coaches en ondersteunend personeel.

Aan het einde van beide delen wordt aan de hand van een eenvoudige toets gecontroleerd of de deelnemers de informatie goed hebben begrepen.

Personen die de modules succesvol voltooien, tonen aan weer klaar te zijn voor de trainingen en de wedstrijden.