Gefaseerde hervatting van het spelen van rugby

  • Wanneer er weer kan worden gerugbyd is afhankelijk van de versoepeling van de socialdistancingmaatregelen door jouw overheid.
  • De socialdistancingmaatregelen zullen geleidelijk worden versoepeld en zijn afhankelijk van lokale factoren, zoals capaciteit in de gezondheidszorg, de ernst van de infectiepiek en immuniteitsniveaus.
  • Het is mogelijk dat een versoepeling van de socialdistancingmaatregelen leidt tot een toename van infecties, waardoor weer nieuwe socialdistancingmaatregelen moeten worden ingevoerd.
  • Om elke unie ondersteuning te bieden bij de hervatting van het spelen van rugby, heeft World Rugby gegevens over socialdistancingmaatregelen verzameld bij 78 leden van over de hele wereld. Met behulp van deze gegevens wordt elke unie opgeroepen om in gesprek te gaan met overheidsvertegenwoordigers (voorafgaand aan de versoepeling van socialdistancingmaatregelen) over wat de gevolgen zijn van een socialdistancingmaatregel voor de verschillende trainingsniveaus en het spelen van rugby. Het doel is om de unies, clubs en competities weer in wedstrijdverband rugby te laten spelen binnen de richtlijnen van de overheid.
  • In de delen hierna geven we een overzicht van een structuur voor een gefaseerd opstarten van rugbytrainingen en -wedstrijden, waarbij de basisbeginselen van hygiëne en social distancing echter zeer belangrijk blijven.
  • Jouw unie en club voeren specifieke beleidsmaatregelen in op basis van het kader dat is uitgewerkt in de delen hierna. Lees voor meer details de rest van het document door, dat is gericht op de maatregelen die unies en clubs moeten nemen om trainingen en wedstrijden weer op te starten op een manier die de risico's minimaliseert. De rest van dit document bevat een deel dat is geschreven voor spelers, trainers en medewerkers en een deel dat is gericht op beheerders.