Inleiding

Inleiding

Dit hulpmiddel is ontwikkeld door World Rugby om iedereen in de rugbycommunity te helpen tijdens de covid-19-pandemie en om als leidraad te dienen voor de veilige hervatting van rugby-activiteiten. Het eerste deel biedt informatie voor iedereen die betrokken is bij het spel, waaronder spelers, trainers, en ondersteunend en administratief personeel. Het tweede deel biedt een kader dat de unies kunnen gebruiken om beleidsregels en richtlijnen op te stellen voor de hervatting van activiteiten, die geschikt zijn voor hun lokale omstandigheden. Dit is een dynamisch document dat regelmatig zal worden bijgewerkt, aangezien deze zich snel ontwikkelende situatie blijft veranderen. Het document moet dus regelmatig worden geraadpleegd om op de hoogte te blijven van wijzigingen en ontwikkelingen.

Voor wie is dit document bedoeld?

Dit document is opgesteld voor de rugbycommunity. Spelers, trainers, en ondersteunend en administratief personeel, we maken allemaal deel uit van de samenleving en de meeste maatregelen die nodig zijn om covid-19 te bestrijden beginnen in de community en thuis. Een virusinfectie maakt geen onderscheid tussen mensen of locaties. De strikte naleving van maatregelen op het werk of op teamfaciliteiten kan thuis of tijdens sociale gelegenheden teniet worden gedaan. We bespreken ook enkele specifieke maatregelen die we allemaal door moeten voeren in ons dagelijks leven.

De unies kunnen dit kader gebruiken om beleidsregels op te stellen voor de hervatting van activiteiten binnen hun jurisdictie. Als zij dit doen, moeten unies ervoor zorgen dat zij zich houden aan de lokale wetgeving (waaronder op het gebied van gezondheid en veiligheid, werkgelegenheid en specifieke covid-19-wetgeving) en eventuele beleidsregels die zijn ingevoerd door de landelijke of lokale autoriteiten. De unies moeten in de gaten houden of er wijzigingen optreden in dergelijke wetgeving en beleidsregels en hun eigen beleid indien nodig aanpassen, om ervoor te zorgen dat de rugbycommunity in hun jurisdictie de meest effectieve praktijken toepast en zich houdt aan de lokale eisen.