Omgaan met Hersenschuddingen voor het Grote Publiek

Welkom bij het online leermiddel Omgaan met Hersenschuddingen voor het Grote Publiek.

De World Rugby neemt het Spelerswelzijn zeer ernstig en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de ‘Zurich Consensus Statements on Concussion in Sport’ in 2008 en 2012 waarop de World Rugby Concussion Guidance for the General Public (Omgaan met hersenschuddingen voor het Grote Publiek) en dus ook dit leermiddel werden gebaseerd.

Dit leermiddel werd ontwikkeld voor iedereen die in contact komt met Rugby – spelers, coaches, ouders, leerkrachten, wedstrijdverantwoordelijken, toeschouwers en anderen die zich interesseren of engageren voor het Spel.

Het werd ontworpen om ervoor te zorgen dat spelers met een hersenschudding op een goede manier worden aangepakt zodat hun gezondheid en welzijn op lange termijn worden beschermd.

We raden dokters en zorgverleners ook aan om dit leermiddel te doorlopen. In eerste instantie als achtergrondinformatie voor het leermiddel Omgaan met Hersenschuddingen voor Dokters en Zorgverleners, maar ook om inzicht te krijgen in mogelijke voorkennis van anderen in noodsituaties.


We willen de volgende personen bedanken voor hun hulp bij de realisatie van dit leermiddel over hersenschuddingen:

  • Dr Simon Kemp, Head of Sports Medicine, RFU
  • Tim Holgate van London Scottish
  • Jon Bates en the Community Rugby Coaches van de RFU
  • Dr Colin Fuller