Individueel en in kleine groepen trainen

Uit de huidige gegevens valt af te leiden dat de versoepeling van socialdistancingmaatregelen gefaseerd zal plaatsvinden, afgestemd op de gezondheidszorg en testcapaciteiten in een land. De eerste versoepelingsmaatregelen richten zich waarschijnlijk op de heropening van niet-essentiële bedrijven en scholen. Met deze veranderingen kunnen kleine groepen (<10) weer bij elkaar komen. Vanwege het toegenomen risico op infectie, moeten alle andere socialdistancingmaatregelen strikt worden nageleefd. Conditietraining, training van vaardigheden en enkele elementen van formele training zonder contact kunnen veilig worden uitgevoerd in kleine groepen, zonder dat er fysiek contact is.

Alle spelers en medewerkers moeten zich nauwgezet houden aan de tien omgangsregels die eerder zijn besproken. De toepassing van deze maatregelen houdt in dat alle spelers en medewerkers wanneer zij terugkeren op de clubfaciliteiten hun dagelijkse routine en werkwijze moeten aanpassen. De dagelijkse screening en de hygiëne- en socialdistancingmaatregelen moeten in acht worden genomen (een voorbeeld van een online vragenlijst voor symptomen is opgenomen in bijlage 1). Op elk moment zullen de socialdistancingmaatregelen op verschillende manieren van invloed zijn op het gedrag binnen het team.

  • Bij fysieke activiteiten kan het risico op overdracht tussen personen toenemen en daarom wordt aanbevolen dat er een afstand van minstens 1,5 meter in acht wordt genomen tussen personen om zo de kans op overdracht van het virus aanzienlijk te verkleinen. Aangezien je bij sporten uiteraard beweegt, moet er een ruime afstand worden gehouden.
  • Persoonlijke begroetingen en fysiek contact (handen schudden of omhelzen) zijn altijd een integraal onderdeel geweest van de community die wordt gevormd door een rugbyteam. Dat gedrag valt echter niet te rijmen met de vereiste social distancing en moet dus actief worden vermeden.
  • Indien mogelijk moeten alle spelers en medewerkers een gezichtsmasker dragen om de mogelijke verspreiding door asymptomatische geïnfecteerde personen tegen te gaan. Als dit niet mogelijk is, moet de training buiten worden gehouden, zodat de mogelijke overdracht via aërosolen en druppels wordt beperkt. Advies over het maken van stoffen maskers is hier te vinden.(4) Wanneer binnen moet worden getraind (zoals trainen met gewichten), moeten de maatregelen voor social distancing worden gevolgd.
  • De teams moeten in groepen worden opgedeeld met een grootte die is toegestaan door de lokale gezondheidsinstanties (bijvoorbeeld <10). De trainingen moeten zo worden gepland dat er geen overlapping plaatsvindt tussen groepen.
  • Indien mogelijk, moet elke groep een eigen trainer krijgen die alleen toezicht houdt op die groep en niet in fysiek contact komt met de rest van het team. Zo wordt nauw contact tussen medewerkers en spelers beperkt, waardoor de gevolgen van een mogelijke besmetting op de beschikbaarheid van de medewerkers beperkt blijft.
  • Spelers moeten vermijden om op hun trainingslocatie te douchen en te eten en ze moeten alleen naar en van hun training komen, tenzij ze al met iemand in hetzelfde huishouden wonen.
  • Bijeenkomsten met trainers en medewerkers moeten digitaal, buitenshuis of binnen in ruimten waarbij elke persoon een ruimte heeft van 4 m2 plaatsvinden, en indien mogelijk moeten spelers en medewerkers een gezichtsmasker dragen.
  • Het delen van uitrusting moet indien mogelijk worden vermeden. Wanneer dit toch moet gebeuren (bijvoorbeeld in de fitnessruimte), moet de uitrusting tussen de groepen door worden schoongemaakt.
  • Persoonlijke spullen, zoals waterflesjes, moeten duidelijk worden gemarkeerd en mogen niet worden gedeeld.
  • Gebruik geen gemeenschappelijke voedingssupplementen.