Rol van screenen en testen

Dagelijkse klinische screening: door het invullen van een vragenlijst over symptomen en het opnemen van de temperatuur wordt 60% van de symptomatische gevallen opgespoord.

  • Je club moet een protocol voor het rapporteren van symptomen invoeren en deze moet het liefst worden ingevuld voordat je van huis vertrekt. In bijlage 1 vind je een voorbeeldformulier. Dit formulier is het meest effectief als het wordt verspreid via een online portal, zoals Google Docs of een soortgelijk programma.
  • Opnemen van temperatuur bij binnenkomst van de faciliteiten. Het opnemen van de temperatuur moet contactloos plaatsvinden (om verspreiding van de ziekte tegen te gaan). Hiervoor zijn apparaten met verschillende kwaliteit beschikbaar.
  • Spelers of andere medewerkers die koorts hebben of andere symptomen vertonen, mogen niet aanwezig zijn bij de training of in de faciliteit. Deze personen nemen contact op met de teamarts of hun huisarts om te beslissen wat er het best kan worden gedaan.

PCR-tests (met deze test wordt de aanwezigheid van het covid-19-virus aangetoond)

PCR-tests (met deze test wordt de aanwezigheid van het covid-19-virus aangetoond): als het vermoeden bestaat dat iemand een acute covid-19-besmetting heeft, kan deze persoon worden getest door een monster te nemen uit de neus en de keel. Het monster wordt gebruikt om het virus op te kweken en te bevestigen of iemand al dan niet is geïnfecteerd. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt:

  • deze tests zijn niet perfect en soms wordt een besmetting niet opgespoord (vals negatief);
  • een positieve test houdt in dat iemand thuis in isolatie moet gaan;
  • personen die in nauw contact zijn geweest met een geïnfecteerd persoon (zie de definities hiervoor) gedurende twee dagen voordat een persoon symptomen begint te vertonen, moeten ook worden geobserveerd.