Omgangsregels

Totdat er een vaccin is ontwikkeld voor covid-19, is het spelen in teams heel anders. Iedereen die betrokken is bij een rugbyteam of -wedstrijd, draagt een eigen verantwoordelijkheid om de verspreiding van covid-19 te voorkomen.

Persoonlijke hygiëne, zelfisolatie in geval van de voornoemde symptomen, social distancing, groepsaantallen en reisbeperkingen zijn de meest doeltreffende middelen om verspreiding te voorkomen. Binnen het team moet je nog voorzichtiger zijn om blootstelling en verspreiding te voorkomen. Hieronder staan jouw verantwoordelijkheden die van belang blijven totdat er een vaccin is ontwikkeld.

De tien omgangsregels voor een veilige beheersing van covid-19 zijn:

1. Informatie: zorg dat je bekend bent met de maatregelen die jouw club invoert.

 • Dit document wordt aangevuld met een online module die je voor jouw club moet invullen.
 • Voor jouw eigen veiligheid en die van je collega's moet je deze richtlijnen volgen.
 • Na het invullen kun je een bevestiging van het invullen downloaden en aan je club laten zien.

2. Dagelijkse screening: tot nader order moet je het volgende doen:

 • een vragenlijst voor symptomen van covid-19 invullen voordat je van huis vertrekt (bijlage 1). Hiervoor moet je nagaan of je 's nachts verhoging of koorts hebt gehad, nagaan of je klachten hebt, zoals hoesten, kortademigheid of keelpijn, of dat je je niet lekker voelt. Als dat het geval is, moet je thuis blijven en contact opnemen met je teamarts of je huisarts;
 • je temperatuur laten opnemen voordat je de faciliteiten betreedt. Als je temperatuur hoger is dan 37,5°C, word je naar huis gestuurd en krijg je het advies om contact op te nemen met je teamarts of je huisarts.

3. Houd je aan de hygiëneregels

 • Vaker je handen wassen, regelmatig desinfecteren van veel gebruikte zones en oppervlakken en het gebruik van handschoenen kan het risico op infectie verkleinen. In sommige situaties, zoals in de fitnessruimte of tijdens vergaderingen, moet het gebruik van gezichtsmaskers worden overwogen.
 • Thuis moet je ook je handen desinfecteren of gedurende 20 seconden wassen met water en zeep (of gebruik een handgel) wanneer je thuiskomt en voordat je weggaat.
 • Raak geen veelgebruikte oppervlakken aan, zoals deurklinken, openbare toetsenborden, enz.
 • Gebruik handgels die bij binnenkomst en in alle ruimten van de club beschikbaar moeten zijn.
 • Spuug niet.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een tissue (gooi gebruikte tissues meteen weg).
 • Deel geen waterflessen en gebruik geen waterflessen voor het hele team.
 • Gebruik geen gemeenschappelijke voedingssupplementen.

4. Houd je aan de social-distancingregels: in het kantoor, in de fitnessruimte, in de behandelkamer en op het veld (wanneer er geen contacttraining plaatsvindt).

 • Een afstand van 1 meter tussen de aanwezigen verkleint de kans dat het virus wordt overgedragen aanzienlijk. Aangezien je bij het sporten uiteraard beweegt, moet deze afstand zo ruim mogelijk worden genomen.
 • Kantoren, fitnessruimten en medische ruimten moeten zo worden ingericht dat er minstens 1 meter afstand mogelijk is tussen personen. Ventilatie draagt bij aan de spreiding van respiratoire druppeltjes. Gemeenschappelijke ruimten moeten waar mogelijk goed worden geventileerd.

5. Beperk lichamelijk contact tot het minimum

 • Handen schudden, high fives, omhelzen en juichen in een groep is niet toegestaan. Totdat de socialdistancingmaatregelen worden versoepeld, moet fysiek contact (inclusief wedstrijden) worden vermeden, dus aanvankelijk kan er alleen individueel worden getraind.

6. Thuis omkleden en douchen

 • Het gebruik van kleedkamers en douches in sporthallen en op sportclubs moet worden opgeschort totdat je club anders bepaalt.

7. Tijdelijk opschorten van carpoolen

 • Zolang de socialdistancingmaatregelen van kracht zijn, is het carpoolen voor trainingen en wedstrijden niet toegestaan, tenzij je samen reist met een huisgenoot. Ook minivans kunnen niet worden gebruikt. Je club voert speciale beleidsmaatregelen in voor het reizen naar wedstrijden als de competitie weer wordt hervat.

8. Organiseer geen algemene vergaderingen en vieringen en woon deze niet bij

 • Om te kunnen voldoen aan de afstandsregels, mogen er geen sociale evenementen worden georganiseerd.
 • Zolang social distancing van kracht blijft, moeten teambijeenkomsten buiten worden gehouden of in een ruimte waar per persoon 4 m2 beschikbaar is.
 • Andere opties zijn digitale/online bijeenkomsten.

9. Verklein trainingsgroepen

 • Zolang de maatregelen voor social distancing en de beperkingen van openbare bijeenkomsten van kracht zijn, moeten teams trainen in kleine groepen die zijn afgestemd op de overheidsmaatregelen die op dat moment gelden (bijvoorbeeld groepen van <5 of <10). Wanneer kleine groepen trainen, moeten deze sessies gespreid plaatsvinden en mogen de verschillende groepen niet overlappen. Kleinere groepen beperken het risico op infectie en mocht er een infectie optreden, dan is het aantal mensen dat mogelijk in quarantaine moet beperkt.

10. Activiteiten buitenshuis zijn, indien mogelijk, veiliger

 • Sporten en trainen in de buitenlucht maakt het makkelijker om de afstandsregels te volgen en vermindert het risico op infectie als gevolg van de voortdurende luchtwisseling.

Als je na het lezen van dit document vragen hebt, vraag dan om verduidelijking. Je club/unie kan een covid-19-manager hebben aangesteld of een deskundige zorgverlener die je kan helpen. Als deze personen niet beschikbaar zijn, kan je lokale gezondheidsinstantie je de benodigde informatie verstrekken. Het is belangrijk dat je alle risico's begrijpt die samenhangen met het hervatten van rugby-activiteiten.

Je club voert ter ondersteuning van dit proces verschillende veiligheidsmaatregelen in voor de clubfaciliteiten.