Hervatten van trainingen

Wanneer spelers afzonderlijk hebben getraind, is een versoepeling van de socialdistancingmaatregelen een teken dat er een plan kan worden opgesteld om de activiteiten te hervatten. In de afbeeldingen 1 en 2 zijn voorbeelden opgenomen van hoe de versoepeling van verschillende socialdistancingmaatregelen van invloed kunnen zijn op de hervatting van rugbytrainingen (afbeelding 1) en de hervatting van wedstrijden (afbeelding 2). Zoals eerder al is aangestipt, zal elke regering de socialdistancingmaatregelen op een ander moment versoepelen en jouw unie en club zullen de hervatting van rugby-activiteiten afstemmen op de versoepeling van socialdistancingmaatregelen. De overheid en lokale gezondheidsinstanties volgen de ontwikkelingen na de versoepeling van socialdistancingmaatregelen op het gebied van nieuwe gevallen op de voet, aangezien dit informatie biedt over of en zo ja wanneer socialdistancingmaatregelen in de toekomst eventueel opnieuw worden ingevoerd.

In afbeelding 1 wordt als voorbeeld gesuggereerd dat zodra scholen en niet-essentiële bedrijven weer open mogen en bijeenkomsten van <10 weer zijn toegestaan, trainingen in kleine groepen weer kunnen beginnen. Wanneer bijeenkomsten van <50 weer zijn toegestaan, kan dit erop duiden dat weer kan worden begonnen met trainingen met het hele team, zonder contactmomenten.

Voor trainingen met het hele team met contactmomenten moeten maatregelen voor persoonlijke afstand worden verkleind of moet een specifieke vrijstelling worden verleend door de overheid. Zodra contact weer is toegestaan tijdens de training, komen alle deelnemers aan een training in 'nauw contact' met elkaar (zoals beschreven op pagina 2). Dit heeft gevolgen voor isolatie of quarantaine, mocht een teamlid een infectie met covid-19 oplopen.

Unies en clubs moeten aantonen dat zij tijdens dit proces een uitgebreide controle (temperatuur en symptomen) kunnen uitvoeren en tevens kunnen testen (PCR-tests en antilichamen) en contacten kunnen traceren, in overeenstemming met de richtlijnen van de lokale overheid.

Afbeelding 1: Hervatting van rugbytrainingen met socialdistancingmaatregelen als uitgangspunt

Afbeelding 2 kan dienen als leidraad vanaf het moment dat trainingen worden hervat tot de hervatting van alle rugbycompetities en -toernooien, waaronder internationale wedstrijden met toeschouwers.

Afbeelding 2: Versoepeling van socialdistancingmaatregelen gekoppeld aan gefaseerde hervatting van wedstrijden