Definities

Geïnfecteerd persoon

Een geïnfecteerd persoon is een persoon waarbij een PCR-test (in het laboratorium) heeft bevestigd dat covid-19 aanwezig is.

Potentieel geïnfecteerd persoon

Een potentieel geïnfecteerd persoon is iemand die:

  • symptomen vertoont die kunnen duiden op covid-19;
  • wacht op de resultaten van tests na een nauw contact (zie hieronder).

Nauw contact

Er is sprake van nauw contact als iemand:

  • in contact is geweest met een geïnfecteerd persoon (d.w.z. contact binnen één meter gedurende meer dan 15 minuten);
  • rechtstreeks zorg heeft verleend aan een geïnfecteerd persoon zonder passende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken;
  • gedurende enige tijd in dezelfde afgesloten omgeving heeft verbleven als een geïnfecteerd persoon (waaronder op het werk, in de klas of in een huishouden of bij aanwezigheid bij dezelfde bijeenkomst);
  • heeft gereisd dicht bij (d.w.z. binnen een afstand van één meter) een geïnfecteerd persoon, ongeacht het vervoermiddel.

De verspreiding van covid-19 tussen mensen vindt waarschijnlijk plaats door middel van:

  • contact met druppels wanneer een geïnfecteerd persoon hard praat, lacht, hoest of niest;
  • direct contact met een geïnfecteerd persoon wanneer deze besmettelijk is (beide personen zijn dichtbij genoeg om de ziekte over te dragen);
  • het aanraken van voorwerpen of oppervlakken die zijn besmet door druppels na hoesten of niezen door een geïnfecteerd persoon.

Quarantaine

Dit is de beperking van activiteiten van of de afscheiding van mensen die niet ziek zijn, maar die mogelijk in contact zijn geweest met een geïnfecteerd persoon of met de ziekte. Het doel van een quarantaine is eventuele symptomen in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat besmetting snel wordt opgespoord om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt.

Isolatie

Dit is de afscheiding van zieke of geïnfecteerde personen van anderen om de verspreiding van de infectie of besmetting te voorkomen.