Persoonlijke risico's

  • Regelmatig sporten is goed voor je immuunsysteem. Sporten met hoge intensiteit gedurende langere tijd kan het immuunsysteem aantasten, met name wanneer de sporter niet gewend is aan dergelijke intensieve activiteiten. Atleten hebben daarom een mogelijk verhoogd risico op vatbaarheid voor covid-19. Het risico is waarschijnlijk klein en als er een praktische benadering wordt toegepast, waarbij spelers niet verder gaan dan hun normale trainingsbelasting, lopen ze geen hoger risico dan mensen die niet sporten.
  • Personen die lijden aan onderliggende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, luchtwegziekten, diabetes en sommige vormen van kanker lijken meer last te hebben van covid-19. Ditzelfde geldt voor oudere patiënten (>60) en personen die ernstig overgewicht hebben (BMI 40+). Ethnicity also seems to be a factor, in the United Kingdom people of Black, Asian and minority ethnicity have been more likely to suffer adverse health outcomes following COVID-19 infection than the rest of society. Similar trends are emerging in the USA.
  • Athletes without underlying conditions are not considered part of the vulnerable group, however household members may be and this must be given consideration when establishing those at risk on the return to training and playing.
  • Spelers die zijn geïnfecteerd met covid-19 moeten zeven dagen in zelfisolatie en niet sporten gedurende veertien dagen of totdat hun symptomen verdwenen zijn.(1)
  • Uit informatie afkomstig uit China en Italië blijkt dat tot 20% van de personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen last heeft van hartkwalen, waarschijnlijk myocarditis (ontsteking van de hartspier). Na een langdurige ziekenhuisopname is het mogelijk noodzakelijk om te worden beoordeeld door een cardioloog.(6–8)
  • Als je je zorgen maakt over sporten nadat je covid-19 hebt gehad, moet je dit bespreken met je teamarts of met je huisarts.
  • It is important to note that medical teams and players should work together to outline any and all of the additional factors which may complete the overall risk for the player. A risk register is encouraged to formally record these factors and should include: