COVID-19

De in 2019 opgedoken ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus (covid-19) is een actuele pandemie die wordt veroorzaakt door het Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Dit virus is zeer besmettelijk en er bestaat op dit moment nog geen doeltreffende behandeling voor. De meeste mensen (80%) die besmet zijn, hebben milde symptomen en sommige mensen hebben helemaal geen symptomen. Omdat het een nieuw virus is, is er nog veel onbekend. Net als bij andere virusinfecties weten we echter wel dat veel mensen die besmet zijn, besmettelijk zijn gedurende maximaal twee dagen voordat zij symptomen vertonen. Dit betekent dus dat je de ziekte makkelijk kunt verspreiden voordat je zelf weet dat je ziek bent.

Hoewel de meeste mensen die besmet zijn gewoon thuis kunnen uitzieken, wordt 15-20% van de besmette mensen ernstiger ziek en moet mogelijk worden opgenomen in het ziekenhuis. Een kleine hoeveelheid mensen (5%) moet worden opgenomen op de intensive care, waarbij soms beademing noodzakelijk is. De mensen waar dat voor geldt, zijn vaak man, ouder (>60) en hebben onderliggende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk, chronische longziekte of diabetes.

Het exacte sterftecijfer in verband met een covid-19-infectie is onbekend, maar kan oplopen tot 1-2% in het algemeen en hoger in kwetsbare groepen. Het is waarschijnlijk dat covid-19 een potentieel dodelijke ziekte blijft tot er een doeltreffend vaccin is ontwikkeld, maar een dergelijk vaccin is waarschijnlijk pas over enkele maanden tot jaren beschikbaar.

Op basis van de huidige kennis, lijkt het erop dat jongere, gezonde mensen minder vaak ernstige symptomen ontwikkelen. Het is echter zo dat iedereen de ziekte kan verspreiden onder familie, vrienden, collega's en teamgenoten.

Overheden en gezondheidsinstanties over de hele wereld hebben eisen op het gebied van social distancing, beperkingen van openbare bijeenkomsten, quarantainemaatregelen en reisbeperkingen van en naar andere landen ingevoerd om de verspreiding van de ziekte te vertragen en de gezondheidszorg de kans te geven de mogelijk grotere vraag in verband met de beheersing van de ziekte aan te kunnen. De rugbycommunity heeft ook een verantwoordelijkheid bij de ondersteuning van deze inspanningen.

Dit document streeft ernaar rugbyspelers, trainers, ondersteunend personeel en beheerders te helpen veilig te leven tijdens deze crisis en, wanneer de beperkingen worden versoepeld, een leidraad te zijn voor een veilige hervatting van de activiteiten waarbij de wet- en regelgeving wordt gevolgd.

We wijzen erop dat in dit document de informatie en het onderzoek aan bod komt dat bekend is op het moment van verspreiding van dit document. De covid-19-pandemie en de manier waarop de gezondheidszorg en overheden ermee omgaan, blijven dynamisch, waardoor gegevens en aanbevelingen zullen veranderen. Dit document wordt bijgewerkt en zal dit proces volgen.

*OPMERKING voor unies en clubs: dit document is afgestemd op de richtlijnen en aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Enkele van de beschreven maatregelen (bijvoorbeeld de aanbevolen afstand voor social distancing) kunnen afwijken als gevolg van richtlijnen van de lokale overheden. Zorg er bij het opstellen van beleidsregels voor unies en clubs voor dat bij het gebruik van dit kader of dit document alle maatregelen voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en beleidsmaatregelen.