Alvorens deel te nemen

Voordat je rugby speelt dient men een aantal zaken na te kijken om te bepalen of een speler Rugby Ready is (klaar is voor rugby).

Een Rugby Ready speler:

 • beschikt over de vereiste fysieke en heeft het nodige fitnessniveau bereikt om op zijn/haar niveau te spelen
 • heeft voldoende technische vaardigheid en bekwaamheden voor het niveau waarop men speelt
 • is volledig hersteld van eerdere blessures en is niet vatbaar voor ernstige blessures
 • kent de Regels van Rugby en weet wat tegen de regels is
 • is gescreend voor zijn/haar gereedheid door middel van een spelersprofiel

Spelers profilering is een gevestigde methode om de gereedheid van spelers om Rugby te spelen te bepalen. Een goed profiel zal helpen coaches vast te stellen of een speler Rugby Ready is. Profilering dient plaats te vinden voordat de pre-seizoens training begint en wanneer nieuwe spelers toetreden tot de ploeg. Het dient dan met tussenpozen herhaald te worden tijdens het seizoen.

 

De profilering dient om de volgende informatie te vragen:

 • persoonlijke gegevens en gegevens van contactpersonen in een noodgeval
 • medische achtergrond (inclusief gedetailleerde informatie over eventuele medicatie)
 • een vragenformulier over de gezondheidstoestand van het hart
 • informatie over de levensstijl en conditie
 • blessure geschiedenis
 • eerdere deelnames aan rugby

 

Speciale aandacht dient hierbij te gaan naar:

 • jeugdspelers (U19 en jonger), bv. lichaamsbouw, vaardigheden, fitness, enz.
 • alle nieuwe spelers
 • spelers met gekende/bestaande blessures
 • elke speler die ooit een hersenschudding had
 • eerstelijnspelers die ooit een nekblessure hadden of er een hebben
 • oudere speler die aan degeneratieve aandoeningen zouden kunnen lijden

 

Naast het opstellen van een spelersprofiel door de coach, kan elke speler ook door een dokter, fysiotherapeut, fysieke conditie coach of een sporttrainer aan onderzoek onderworpen worden. Deze beoordeling kan de volgende aspecten te omvatten:

 • functionele mogelijkheden
 • snelheid
 • evenwichtsgevoel
 • lenigheid
 • aerobe uithouding
 • anaerobe uithouding
 • lichamelijke afwijkingen, bv. biomechanisch

Kracht en conditiecoaches mogen alleen onderzoeken uitvoeren waartoe zij bevoegd zijn, in lijn met de protocollen van hun Federatie.

 

Een voorbeeld van een spelersprofiel invulformulier is te downloaden op: https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/rugby-ready/downloads/