De tackle

Een tackle wordt door het verdedigende team gebruikt om de voorwaartse beweging van het aanvallende team te stoppen. Het is een kans voor het verdedigende team om het balbezit te betwisten. De bekwaamheid om te tackelen en tackles te incasseren is van cruciaal belang bij de ontwikkeling van een veiliger en aangenamer spel. Recente studies uit Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben aangetoond dat 58% van de blessures het gevolg zijn van situaties waarin getackeld wordt. Het is dus van essentieel belang dat dit aspect van Rugby met de nodige zorgvuldigheid en aandacht gecoacht, uitgevoerd en gefloten moet worden, met een goede techniek en een veilige en correcte techniek. Dit zal de spelers in staat stellen om zelfverzekerd en competent te worden in de tackle.

 

Spelregels
Een tackle vindt plaats wanneer de baldrager wordt vastgehouden door een of meer tegenstanders en naar de grond wordt gebracht.

Belangrijke aandachtspunten voor spelers in elke tackle situatie

Tackler - contact met de tegenstander(s)
 • Kijk naar de baldrager (eyes up) om het hoofd in de juiste positie te houden
 • Volg de beweging van de baldrager en zet je voeten dicht genoeg om te kunnen tackelen
 • Bereid je voor op het contact - neem een stevige, stabiele, lage lichaamshouding aan
 • Plaats het hoofd achter of aan de zijkant van de baldrager - zet nooit je hoofd aan de voorkant van de baldrager
 • Sluit je armen rond de baldrager
 • Laat de baldrager los, sta onmiddellijk recht en betwist de bal om in balbezit te komen
Baldrager - contact met de grond
 • Draag de bal in beide handen
 • Bescherm de bal - houd stevig vast tegen je borst met je ellebogen langs je lichaam
 • Maak contact met de grond: eerst met je heup en dan met je schouder
 • Vermijd om jouw val met je hand of de bal op te vangen
 • Draai je in de richting van je team en pass, plaats of presenteer de bal
 • Sta zo snel als je kunt terug recht

Voor specifieke belangrijke punten, zie de types van tackles hieronder.

 

Onderzoek naar de veiligheid van spelers bij tackles geeft aan:

 • 55-60% van de blessures in rugby voor volwassenen zijn het gevolg van tackles
 • Een slechte positie van het hoofd veroorzaakt hoofd- en nekletsel. Bij volwassenenrugby wordt 72% van alle ongevallen met een hersenschudding opgelopen in de tackle. In jeugdrugby is het hoofd het lichaamsdeel dat het vaakst geblesseerd raakt.
 • Botsingen maken 70% meer kans om een letsel te veroorzaken dan een juist uitgevoerde tackle

 

Schouder tackle - frontaal
       
     
 • Kijk naar de baldrager (eyes up) om het hoofd in de juiste positie te houden
 • Behoud een sterke, stabiele en lage lichaamshouding
 • Mik met uw schouder op, en maak contact met, de dijen van de baldrager
 • Knijp de armen strak om de benen van de baldrager terwijl je je voorwaarts beweegt
 • Blijf voorwaarts bewegen om de baldrager op de grond te krijgen
 • Laat de baldrager los
 • Sta snel terug rechtop
 • Strijd om het balbezit
Zijdelingse schoudertackle
 • Behoud een sterke, stabiele en lage lichaamshouding
 • Mik met uw schouder op, en maak contact met, de dijen van de baldrager
 • Knijp de armen om de benen van de baldrager, blijf duwen met de benen en breng de baldrager naar de bodem.
 • Rol zodat je bovenop komt te liggen
 • Laat de baldrager los en sta snel terug op

 • Betwist het balbezit
Smother tackle
 • Zet je voorste voet dicht bij de aanvaller
 • Focus op de bal die zich tussen het middel en de borst zou moeten bevinden
 • Probeer om beide armen rond de baldrager te slaan zodat je de armen van de baldrager en de bal zelf klem zet
 • Blijf voorwaarts bewegen na het contact
 • Breng de baldrager naar de grond
Tap tackle
 • Jaag op de baldrager totdat je binnen duikafstand bent
 • Duik en maak met een uitgestrekte arm contact met de benen of enkels van de baldrager
 • Houd je hoofd weg van de voeten van de baldrager

 

Tenzij de baldrager die naar de grond gebracht werd vastgehouden wordt, is er volgens de regels geen sprake van een tackle, en zal de scheidsrechter de voortzetting van het open spel toelaten.

Tackles met verschillend tackelaars
 • De eerste tackelaar moet de belangrijkste aandachtspunten van de frontale schoudertackle volgen
 • Tweede tackelaar moet de belangrijkste aandachtspunten van de smother tackle volgen
 • Probeer met de andere tackelaar te communiceren en treedt gelijktijdig op
 • Beide spelers moeten de baldrager zo snel als mogelijk loslaten, terug recht op hun veten staan en het balbezit betwisten
 

In bijna de helft van de tackles is meer dan één tackelaar betrokken. De dubbele tackle is zelden op voorhand gepland en moeilijk aan te leren. Hij wordt niet aangemoedigd, in het bijzonder bij jonge spelers.

Achterwaartse tackle
 • Jaag op de baldrager totdat je binnen tackle afstand bent
 • Sla je armen rond de heupen/benen van de baldrager
 • Zet je hoofd aan de zijkant en maak contact met de schouders. Trek de armen naar binnen.

 • Knijp je armen strak dicht en glij langs het lichaam van de baldrager (er zorg voor dragend dat het hoofd aan de zijkant blijft) totdat de baldrager naar de grond wordt gebracht. Zorg dat je bovenop hem eindigt.
Op een gevaarlijke manier tackelen
Alle spelers zijn verantwoordelijk voor hun eigen acties wanneer ze een baldrager tackelen. Hieruit vloeit voort, dat een speler een tegenstander NIET op een gevaarlijke manier mag tackelen. Tot de voorbeelden van gevaarlijke 'tackles' behoren:
Hoog contact -Een 'tackle' boven de schouders, in het bijzonder rond de nek of het hoofd
In de lucht -Een 'tackle' op een speler waarvan de voeten van de grond zijn
Spear/tip tackle -Een baldrager (tegenstander) van de grond optillen en hem vervolgens laten vallen (tipping) of in een drijvende beweging (spear) op de grond laten vallen, zodat hij op zijn bovenlichaam, nek of hoofd terechtkomt.
Late tackle (bal is reeds weg) -Een 'tackle' op een speler nadat die al gepast heeft
Vroege tackle -Een 'tackle' op een speler zonder bal
Chargeren -Een 'tackle' op een baldrager zonder dat er geprobeerd wordt de speler met de armen/handen vast te grijpen

Aankomende spelers

 • Alle aankomende spelers moeten de tacklezone via de gate van de tackle binnenkomen
 • Alleen spelers die op hun voeten staan kunnen de bal betwisten
 • Houd de schouders boven de heupen
 • Aankomende spelers bij een poging tot tackle die niet volledig uitgevoerd werd:- Houd een sterke, stabiele en lage lichaamshouding aan
  - Maak gebruik van de armen om de baldrager te grijpen
  - Vermijd contact met het hoofd en de nek van de andere spelers
  - Breng de baldrager veilig naar de grond
 • Bij vegen of het wegdrijven van verdedigers:
  - Houd een sterke, stabiele en lage lichaamshouding aan
  - 'Eyes up' - kijk naar het doel, kin los van de borst
  - Houd de rug in de richting van de beweging
  - Begin de beweging vanuit een lage lichaamshouding
  - Maak contact met de verdediger met behulp van de schouder en armen, niet het hoofd
  - Sluit de armen rond de tegenstander
  - Drijf de speler weg en maak de bal vrij
  - Bind met een teamgenoot om de stabiliteit te vergroten
Hoe de tackle gate gevormd wordt

Tijdens het tackelen zouden beide speler zich zo moeten proberen te draaien dat ze naar hun eigen medespelers kijken

Rode Team

Blauwe Team

Voor het contact Tackle voltooid

Rode Team

Blauwe Team

De tackle gate
Geen enkele speler mag vanaf hier inkomen

Rode spelers moeten vanaf hier inkomen

Blauwe spelers moeten vanaf hier inkomen

Geen enkele speler mag vanaf hier inkomen

 

 

Tips voor de coaches

Slecht uitgevoerde tackles zijn meestal het gevolg van een slechte positionering van de tackler in plaats van een gebrek aan tackle techniek. Daarom kan en zou een correcte positionering aangeleerd moeten worden. Daartoe behoort het beperken van de speelruimte van de baldrager, het zorgen voor stabiliteit en balans voordat men met de voorste voet een stap vooruitzet om schouder en armcontact mogelijk te maken, wat dan de voorwaartse dynamiek in de tackle mogelijk zou moeten maken.

 • Gebruik de belangrijkste aandachtspunten om je spelers op een veilige manier de tackle vaardigheden aan te leren
 • Benadruk de reglementaire voorschriften van de tackles met betrekking tot gebruik van de armen (zie de eerdere sectie over gevaarlijke tackles)
 • Focus tegelijkertijd op een of twee belangrijke aandachtpunten - probeer niet te veel belangrijke factoren in één keer aan te leren
 • Observeer en analyseer je spelers om goede methodes in de schijnwerpers te stellen en foute te verbeteren
 • Zorg voor een positieve en constructieve feedback om je spelers te verbeteren
 • Stel trainingssessies samen om een progressieve ontwikkeling te bevorderen en bouw vertrouwen op
 • Een voorbeeld van vooruitgang bij het aanleren van de zijdelingse tackle ziet er als volgt uit:
  - De baldrager knielt - tackler knielt (alleen voor zijdelings tackle om de juiste positie van het hoof te tonen)
  - De baldrager staat rechtop - tackler knielt (aanmoedigen om vanuit de benen te drijven)
  - De baldrager wandelt - tackler steunt op één knie
  - De baldrager staat - tackler zit gehurkt
  - De baldrager wandelt - tackler zit gehurkt
  - De baldrager wandelt - tackler wandelt
  - De baldrager loopt - tackler loopt
 • Vermijd al te grote verschillen in geslacht, grootte, leeftijd en ervaring bij het introduceren en ontwikkelen van vaardigheden
 • Zorg ervoor dat spelers voldoende ruimte hebben om te oefenen om onopzettelijke botsingen met andere spelers te vermijden

 

Scheidsrechter tips

Zorg ervoor dat:

 • De tackle onder de schouders gemaakt wordt
 • De tackler de armen gebruikt om de baldrager vast te nemen en te houden
 • De baldrager op een veilige manier naar de grond wordt gebracht, indien hij gelift wordt
 • De tackler de baldrager loslaat
 • De getackelde speler de bal onmiddellijk doorpast, presenteert of loslaat
 • Beide spelers terug op hun beide voeten staan na de tackle
 • Aankomende spelers de tackle zone via de tackle gate betreden
 • Aankomende spelers rechtop blijven staan

Let op voor:

 • Onjuiste en / of gevaarlijke ingrepen, die geen tackles zijn (zie de eerdere sectie over gevaarlijke tackles)
 • Spelers die tegenstanders die niet in de buurt van de bal staan, aanvallen of hinderen.
 • Tackles waarin contact gemaakt wordt met het hoofd of nek of die schade kunnen veroorzaken aan de nek of het hoofd - deze MOETEN streng aangepakt worden

Bezoek World Rugby's Law Education website