De ruck

Een ruck ontstaat doorgaans vanuit een tacklesituatie en kan uitgroeien tot een effectieve methode om het balbezit te behouden of te betwisten. In de ruck zullen een aantal verdedigers betrokken worden, waardoor de mogelijkheid bestaat dat ergens anders op het terrein open ruimte ontstaat. Bij het opzetten van een ruck, worden er offside lijnen gemaakt.

Spelregels
Een ruck is een fase in een wedstrijd waarbij een of meer rechtopstaande spelers van elke ploeg met elkaar in fysiek contact komen, dicht rond een op de grond liggende bal. De ruck beëindigt het open spel.

Belangrijke aandachtspunten voor spelers

 • Na de tackle dient de baldrager de bal snel te presenteren, met beide handen, zo ver mogelijk van de tegenstander verwijderd

 • Spelers die inkomen moeten een sterke, stevige lichaamshouding aannemen, met op elk moment hoofd en schouders boven de heupen en 'eyes up'. Ze moeten ook contact maken door met een medespeler te binden gebruikmaken van de hele arm wanneer ze de ruck vervoegen

 • Vervoeg de ruck van achter de voet van de laatste medespeler in de ruck, hier ligt immers de buitenspellijn

 • Support spelers moeten met hun teamgenoten binden en over, en indien mogelijk, voorbij de bal gaanIndien de bal de ruck verlaat, moet die door de dichtstbijzijnde support speler gespeeld worden

 • Spelers die de ruck verlaten moeten zich onmiddellijk achter de buitenspellijn begeven
 • Alle spelers in een ruck moeten op hun voeten blijven staan en hun eigen lichaamsgewicht kunnen ondersteunen

Veiligheids onderzoek van de ruck leert ons:

 • Zorg voor 'Eyes up' om hoofd en nek in een goede positie te houden
 • Houd hoofd en schouders op elk moment boven de heupen
 • Maak contact door te binden met een medespeler gebruikmakend van de volledige arm
 • De 'Squeeze bal' is een potentieel gevaarlijke techniek. Het is niet toegestaan beneden de leeftijdscategorie U19 en zou bij volwassenen afgeraden moeten worden

Tips voor de coaches

 • Gebruik specifieke spelvormen om de beslissingsvaardigheden van support spelers te ontwikkelen
 • Oefen alle contactvaardigheden en blijf deze oefenen
 • Verhoog de tegenstand geleidelijk: bijv. touch, ruck touch, verdedigers met tackle bags, full contact
 • Zorg ervoor dat alle spelers een stevige lichaamshouding behouden tijdens het contact en benadruk de noodzaak om op hun voeten te blijven staan en hun lichaamsgewicht op elk moment te kunnen dragen
 • Zorg ervoor dat alle spelers op de hoogte zijn van de spelregels over de ruck, vooral deze die betrekking hebben op de veiligheid
 • Coaches zouden de zogenaamde ‘squeeze ball’ niet moeten aanleren en het gebruik ervan ook niet aanmoedigen, wegens de risico's op blessures hierbij. Daarnaast is de squeeze ball in leeftijdscategorieën lager dan U19 verboden

Scheidsrechter tips

Zorg ervoor dat:

 • Spelers die de ruck vervoegen doen dit van achter de voet van de achterste medespeler en door met een teamgenoot te binden
 • Spelers staan rechtop bij het vervoegen van de ruck en blijven op hun voeten totdat de ruck afgelopen is
 • De spelers houden hun schouders boven hun heupen

Let op:

 • Spelers die zich opzettelijk op de grond over de bal laten vallen
 • Rucking op de speler in plaats van op de bal
 • Spelers die opzettelijk boven op de ruck springen
 • Speler die balbezit proberen te verwerven door hun handen te gebruiken
 • Spelers die de ruck inkomen zonder te binden
 • Spelers die tegenstanders wegduwen hoewel deze geen deel van de ruck zijn
 • Spelers die niet aan de ruck deelnemen en buitenspel staan
 • Speler die tegenstanders omhoog tillen om ze uit de ruck te halen