De scrum

De scrum is een herstart van een wedstrijd die plaatsvindt na een kleine overtreding, zoals een voorwaartse pas. Het is een fysieke betwisting van het balbezit en daarom moet, net zoals bij elk contact, veiligheid een eerste aandachtspunt zijn. Spelers, trainers en scheidsrechters hebben allemaal een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de scrum eerlijk, competitief en veilig is. Het is noodzakelijk dat alle spelers de juiste technieken voor hun positie kennen en met hun tegenstander samenwerken om rechtop te blijven.

In de scrum heeft het niet-bestrafte team het voordeel dat het de bal mag ingooien, meestal vanaf de linkerkant van de scrum. De verdedigende kant heeft de mogelijkheid om de bal terug te heroveren door ofwel de bal te hooken bij het ingooien of door het aanvallende team over de bal weg te duwen.

De scrum start de wedstrijd en wordt gevolgd door open spel indien de bal uit de scrum komt.

 

Spelregels

Een scrum wordt in het speelveld gevormd, indien acht spelers van elk team, gebonden in drie rijen voor elk team, zich zo dicht bij elkaar opstellen dat de hoofden van de voorste rijen in elkaar gehaakt zijn. Hierdoor ontstaat een tunnel. De bal wordt door de scrumhalf in deze tunnel gegooid, zodat de spelers uit de voorste rij het balbezit kunnen betwisten door de bal met een van hun voeten te hooken.

 

Scheidsrechter tips

Voor de wedstrijd:

 • Controleer of alle eerstelijnspelers voldoende getraind zijn voor het niveau van Rugby
 • Praat met de eerstelijnspelers en de scrumhalfs om de fases in het bindingsproces uit te leggen

Bij de scrum:

 • Treedt sturend op bij het hele proces
 • Zorg ervoor dat beide packs klaar zijn alvorens het bindingsproces te starten
 • Zorg ervoor dat geen van de voorste lijnen de scrum naar beneden duwt of hun schouders lager dan hun heupen zetten
 • Controleer de juiste binding
 • Zorg ervoor dat de bal recht in de tunnel gegooid wordt
 • Fluit vroeg en duidelijk indien de scrum onstabiel wordt
 • Zorg er voor dat de verdedigende kant het balbezit niet incorrect verstoort
 • Zorg er voor dat de spelers buiten de scrum onside blijven
 • Ga over naar uncontested scrums indien je twijfels over de veiligheid hebt