Noodvoorzieningen

Een onmisbaar onderdeel om Rugby Ready te zijn is de voorbereiding op noodsituaties. Dit betekent dat de noodzakelijke medische uitrusting aanwezig moet zijn, evenals voldoende opgeleid medische personeel (een dokter, ander medisch personeel of een opgeleide eerstehulpverlener).

Ga naar https://passport.world.rugby/player-welfare/first-aid-in-rugby/ voor de World Rugby EHBO van de Rugby online cursus.

Voorbeeld medische apparatuur

Enkel materiaal waar de EHBO-verantwoordelijken in zijn opgeleid mag gebruikt worden.

 • Brancard - daarnaast een spinale kraag en/of een brancard met hoofdblokkering en riemen, indien getraind in het gebruik ervan.
 • Halskragen – verschillende maten of aanpasbaar, indien men getraind is in het gebruik ervan.
 • Spalken voor ledematen - er zijn verschillende types beschikbaar, maar eenvoudige gevoerde spalken zijn eveneens geschikt.
 • Basis EHBO-kit die meestal bestaat uit:
  - Schaar (stomp)
  - Niet-steriele medische handschoenen (rekening houden met het type latex, aangezien allergieën kunnen optreden)
  - Gaas
  - Compressie verbanden (5cm, 7.5cm, 10cm)
  - Steriele gaas zwachtels
  - Zelfklevende pleisters, (bijv. Band Aid)
  - Elastische pleisters (2.5cm, 5cm)
  - Vaseline
  - Irrigatie-oplossing (steriele ooguitspoeling)
  - Verbanden (bijv. Melolin)
  - Driehoekige verbanden
  - Een ijspak en ijs
  - Plakband
  - Nood folie deken
  - Plastic zak voor verontreinigde kledij of handschoenen
 • Een automatische nood defibrillator kan nodig zijn afhankelijk van de omstandigheden. Dit zijn dure apparaten en het wordt aanbevolen dat personen getraind zijn in het gebruik ervan. Overwegingen die dienen gemaakt te worden zijn de vermoedelijke frequentie van het gebruik en de beschikbaarheid/responstijden van hulpdiensten. Het ter beschikking hebben van voldoende goed opgeleid en uitgerust EHBO'ers moet de eerste prioriteit zijn.

Al deze voorwerpen dienen in de technische zone beschikbaar te zijn.

EHBO ruimte

Een Rugby Ready EHBO ruimte dient beschikbaar te zijn en moet beschikken over:

 • toegang voor een draagberrie
 • toegang voor een ziekenwagen
 • wandbekleding en werkbladen die gemakkelijk kunnen worden gereinigd, om te voldoen aan de hygiëne en infectie-controle eisen
 • vloeren die antislip zijn, ondoordringbaar en afwasbaar
 • warm en koud water
 • voldoende verlichting en verwarming
 • een onderzoekstafel met waterdichte bescherming
 • geschikte veilige opslag voor medische apparatuur en eerste hulp materialen
 • adequate regelingen voor de verwijdering van ziekenhuisafval en scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld injectienaalden
 • toegang tot een telefoon
 • een registratie boek voor het registreren van incidenten waar eerste hulp is verleend
 • een goed zichtbare lijst met noodtelefoonnummers

Een voorbeeld van een noodplan kan gedownload worden van rugbyready.worldrugby.org/nl/downloads

Spinal plaat

Defibrillator

Spalken voor het immobiliseren van een fractuur

Nood tas

Verstelbare nek brace

Indien er zich een noodgeval voordoet

Voor informatie over wat te doen bij een noodgeval, zie informatie over het omgaan met blessures.

Afstand van verantwoordelijkheid

Rugby is een contactsport en deelname aan rugby brengt een aantal onvermijdelijke risico’s met zich mee. Een ongeluk kan gebeuren. World Rugby (en haar bureau bij de World Rugby Limited en andere aangesloten organen) neemt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid op zich voor welke blessure, schade of verlies van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan bij het opvolgen van en/of uitoefenen van de informatie en/of richtlijnen zoals die in Rugby Ready beschreven staan of bij het beoefenen van rugby of aanverwante activiteiten.