De speelomgeving

Het is belangrijk zeker te zijn dat de speelomgeving Rugby Ready is. Op deze manier kunnen spelers meer plezier beleven en wordt het risico op blessures beperkt. De elementen in de speelomgeving die aan een controle onderworpen dienen te worden zijn:

Het speelveld

Voorzieningen moeten de juiste grootte hebben, met toeschouwers en voertuigen ver verwijderd van het speelveld. Als er perimeter hekken of reclameborden zijn, moeten deze op een veilige afstand van de zijlijn staan en adequaat beschermd.

Het speelveld

De ondergrond moet vlak zijn, vrij zijn van gaten en voldoende verlicht. Het mag niet drassig zijn, glad of te hard - een te harde ondergrond verhoogt het risico op blessures, voornamelijk hoofdletsels. Er mogen geen blootgesteld sprinklerkoppen, gebroken glas, puin of stenen op het oppervlak liggen.

De speeluitrusting

De uitrusting dient aangepast te zijn aan de leeftijd en de spelervaring van de spelers. Belangrijke punten hierbij zijn de volgende: aangepaste bescherming rond de palen; alle scrum-machines, tackel-zakken en -shields moeten in goede staat zijn en dienen goed te worden onderhouden; hoekvlagjes dienen op de juiste plaats te staan en moeten buigbaar zijn bij impact.

Het weer

Extreme weersomstandigheden kunnen oververhitting en dehydratatie of onderkoeling veroorzaken. Zorg ervoor dat spelers aangepaste kledij dragen. Zorg er bij bv. koud en nat weer voor dat spelers waterdichte kledij dragen tijdens de training en voor en na de wedstrijd. Reservespelers en geblesseerden dienen warme en waterdichte kledij te dragen.