Uitrusting, omgeving en noodplan

Voordat je rugby speelt dienen een aantal controles uitgevoerd te worden om zich ervan te verzekeren dat de gebruikte uitrusting en de speelomgeving Rugby Ready zijn. Het is eveneens belangrijk een noodplan uit te werken om zeker te zijn dat wanneer een ongeval gebeurt, elke betrokkene zijn/haar rol en verantwoordelijkheden kent, en het incident correct opgevangen wordt.

De persoonlijke uitrusting van de speler

Spelers kunnen zichzelf helpen en potentiële blessures bij zichzelf en andere spelers voorkomen door zich ervan te vergewissen dat zij een aangepaste uitrusting gebruiken.

Gebitsbeschermers

Alle spelers worden ten stelligste aangeraden een op maat gemaakte gebitsbeschermer te dragen gedurende training en wedstrijden. Een goede gebitsbeschermer beschermt de tanden en het zachte weefsel er rond en kan een kaakbreuk voorkomen. Sinds in 1997 gebitsbeschermers in Nieuw-Zeeland verplicht werden is het aantal rugby-gerelateerde tandproblemen met 47% gedaald. Gebitsbeschermers die op maat van de tanden gevormd worden bieden de beste bescherming.

Er zijn twee belangrijke overwegingen bij een gebitsbeschermer; de pasvorm, zodat het gemakkelijk wordt vastgehouden en de krachten correct verspreidt, en het vermogen om energie te absorberen (materiaal en dikte).

Schoeisel

De schoenen van de speler dienen in goede staat te verkeren en aangepast aan het terrein. Studs dienen aangepast te zijn aan de omstandigheden en conform de World Rugby Specificaties (Regulation 12): Ze mogen niet langer zijn dan 21mm, en mogen geen bramen of scherpe randen hebben.

Scrum cap en hoofdbescherming

Correct passende hoofdbescherming kan blessures van zacht weefsel aan het hoofd en oren voorkomen. Er bestaat geen bewijs dat hoofdbescherming een hersenschudding kan helpen voorkomen. Hoofdbescherming dient te voldoen aan de World Rugby standaarden.

Hoofdbescherming wordt niet aan alle spelers aanbevolen, aangezien het soms gevaarlijk gedrag in de hand kan werken. De belangrijkste manier om hoofdletsels te voorkomen is ervoor te zorgen spelers zowel een goede tackle techniek hebben als de juiste techniek in contact fases.

Beschermende kledij

Onderzoek heeft uitgewezen dat beschermende kledij het aantal kleine blessures kan verminderen zoals kneuzingen, snijwonden en schaafwonden. Het biedt geen bescherming tegen zwaardere blessures en dient niet gedragen te worden opdat een geblesseerde speler weer zou kunnen spelen alvorens volledig hersteld te zijn. Voor alle wedstrijden dient beschermende kledij aan de voorwaarden beschreven in de spelregels te voldoen. Alle kledij die door de World Rugby goedgekeurd is dient van het logo hieronder voorzien te zijn.


Een pre-match veiligheidscontrole wedstrijdofficials zullen potentieel gevaarlijke voorwerpen zoals ringen of spelersuitrustingen die niet voldoen aan de World Rugby specificaties identificeren.


voor meer informatie over de bepalingen met betrekking tot spelers uitrusting, zie World Rugby Regulation 12