Open spel

Rugby is een aanval- en ontwijkingsspel: zodra men in balbezit is, is het de doelstelling om met de bal vooruit te gaan (door de bal te dragen of deze trappen) naar het terrein van de tegenstander en uiteindelijk om punten te scoren.

De meest effectieve manier om de bal vooruit te laten bestaat erin dat de baldrager contact vermijdt door de open ruimte in te lopen of te passen naar een teamgenoot die zich in de open ruimte bevindt.

Contact is echter op een bepaald moment in open spel onvermijdelijk. Met behulp van de juiste technieken kan men balbezit behouden, de aanval voortzetten en de kans op blessures verminderen.

 

Belangrijke aandachtspunten voor spelers

Voor het contact

 • Probeer eerst de verdediger te ontwijken - richt u op de ruimte rond de verdediger, niet naar het lichaam van de verdediger


Als contact onvermijdelijk is:

 • Vermijd frontale tackles door de open ruimte aan te vallen en door ontwijkende sidesteps
 • Houd de bal in beide handen
 • Bereid je voor op contact door middel van een sterke en stabiele lichaamshouding
 • Dwing de tackler om een zijdelingse tackle te maken
 • Probeer op je voeten te blijven
 • Bewaar je momentum door een sterke voorwaarts duwende beweging vanuit de benen
 • Probeer vanuit het contact te passen

Tijdens het contact

Indien je door een tegenstander vastgehouden en naar de grond gebracht wordt:

 • Je werd getackeld: kijk ook naar het gedeelte over tackles
 • Probeer bij het vallen naar de support speler te passen
 • Indien het niet mogelijk is om naar de support speler te passen, presenteer dan de bal
 • Indien de support spelers niet in staat zijn om 'pick and go' of 'pick and pass' te spelen, zal een ruck gevormd worden. Kijk ook naar het gedeelte over de ruck.


Indien je naar de grond gebracht wordt maar niet vastgehouden door een tegenstander:

 • Je werd niet getackeld: sta terug op en zet het open spel voort

Indien je vastgehouden wordt door een tegenstander maar niet naar de grond gebracht:

 • Je werd niet getackeld; houd een sterke lichaamshouding aan en behoud je voorwaartse dynamiek
 • Bereid je voor op de komst van extra tacklers en/of support spelers van de tegenpartij
 • Kijk uit naar aankomende steun
 • Offload naar een teamgenoot indien mogelijk
 • Als een support speler van je team met je bindt, wordt een maul gevormd; zie ook de sectie maul

Tips voor de coaches

 • Zorg ervoor dat spelers zich bewust van en inzicht hebben in de principes van Rugby
 • Zorg ervoor dat spelers het belang begrijpen van contactvermijding en het aansnijden van de open ruimte in plaats van te kiezen voor contact
 • Stel trainingssessies die contactvermijding stimuleren in plaats van contact aan te gaan
 • Gebruik aandachtspunten om de aanval en ontwijkingsvaardigheden van spelers op een veilige manier te verbeteren
 • Vermijd mismatches van geslacht, grootte, leeftijd en ervaring bij het aanleren en het ontwikkelen van vaardigheden
 • Focus op een of twee aandachtspunten - probeer niet te veel aandachtspunten tegelijkertijd te coachen

Scheidsrechter tips

Bezoek World Rugby's Law Education website.

 • Blijf op de hoogte van Rugby
 • Bescherm de open ruimte die door speler gebruikt kan worden
 • Houdt de breedte van het veld en het spel in het oog

Let op voor:

 • Spelers die tegenstanders die niet in de buurt van de bal zijn aanvallen of belemmeren (aanvallers en verdedigers)
 • Spelers die 'tegenstanders verwijderen' zonder correcte deelname aan de ruck/maul
 • Spelers die 'tackelen', zonder een poging om de armen te gebruiken

 

Controleer dat:

 • Het contact van de tackle onder de schouder blijft
 • Hand-offs reglementair uitgevoerd worden