De maul

Een maul ontstaat doorgaans uit een contactsituatie waarin de baldrager wordt vastgehouden door een tegenstander, maar niet naar de grond is gebracht. Het kan uitgroeien tot een effectieve methode om het balbezit te betwisten of te behouden. Een maul kan een dynamisch aanvalsplatform zijn welke verdedigers naar zich toetrekt en zo ergens anders ruimte creëert om te spelen. Op het moment dat de maul tot stand komt, worden buitenspel lijnen gevormd.

Spelregels
Een maul ontstaat wanneer een speler in het bezit van de bal door een of meer tegenstanders vastgehouden wordt en een of meer medespelers van de baldrager aan de baldrager binden. Een maul bestaat dus uit minstens drie spelers, allen rechtstaand: de baldrager en een speler van elke ploeg. Alle betrokken spelers dienen zich in de maul te bevinden of eraan gebonden zijn, ze moeten rechtop staan en zich bewegen in de richting van een doellijn. De maul beëindigt het open spel.

Belangrijke aandachtspunten voor spelers

 • Handhaaf een voorwaartse beweging en zorg dat de bal ter beschikking is van je teamgenoten

 • De eerste ondersteunende speler probeert het balbezit veilig te stellen door de bal vrij te rukken of over de bal te gaan

 • Latere ondersteuning (tweede en derde aankomende spelers) binden op de baldrager en onderhouden voorwaartse beweging
 • Hoofd en schouders zouden niet lager dan de heupen mogen zijn en alle spelers moeten gebonden zijn
 • Beweeg voorwaarts in een evenwichtige formatie

 • Geef de bal door naar achteren weg van de tegenstander indien er bijkomende ondersteuning inkomt

 • Als de bal aan de achterkant van de maul is, kan de baldrager de voorwaartse beweging voortzetten, de maul verlaten of naar een teamgenoot passen

 • Alle support spelers moeten zich richten naar de belangrijkste veiligheidsfactoren:
 • Neem een sterke en stabiele lichaamshouding aan,
 • Houd de rug in lijn met de looprichting
 • Ga van laag naar hoog in de voorwaartse beweging
 • Bind met een medespeler door contact te maken met de schouder en arm
 • Blijf steeds op je voeten bij de voorwaartse beweging

Speler veiligheidsonderzoek voor de maul leert ons dat spelers:

 • omhoog moeten kijken ('eyes up') zodat hoofd en nek in een goede positie blijven
 • hoofd en schouders altijd boven de heupen moeten houden
 • contact moeten maken door met een speler te binden gebruikmakend van de hele arm

Tips voor de coaches

 

 • Gebruik specifieke spelvormen om de besluitvormingsvaardigheden van support spelers te ontwikkelen
 • Oefen telkens opnieuw alle contactvaardigheden
 • Gebruik geleidelijk aan meer tegenstand: bijv. touch, maul touch, verdedigers met bags, full contact
 • Zorg ervoor dat alle spelers een stevige lichaamspositie aanhouden gedurende het contact, en benadruk de correcte deelname aan een maul door te binden op een teamgenoot
 • Zorg ervoor dat alle spelers op de hoogte zijn van de spelregels over de maul, vooral die met betrekking tot veiligheid; spelers in de verdediging moet worden gestimuleerd om altijd op hun voeten blijven en om de maul niet illegaal 'naar beneden te trekken'

Scheidsrechter tips

Zorg ervoor dat:

 • De baldrager volledig gebonden blijft
 • Spelers die de maul vervoegen doen dit van achter de voet van de achterste speler en door te binden op een teamgenoot
 • Spelers die niet deelnemen aan de maul achter hun buitenspellijn blijven

Let op:

 • Spelers die een tegenstander uit de maul trekken
 • Spelers die proberen om de maul te laten instorten
 • Spelers die chargeren in de maul
 • Spelers die tegenstanders optillen in de maul