Ruck

Ruck obvykle vzniká po skládce a může se vyvinout v účinnou metodu udržení nebo soupeření o držení míče. Ruck může zaměstnávat obránce a tak vytvářet příležitost k vytvoření volného prostoru. Při utváření rucku se tvoří ofsajdové linie.

Definice pravidla
Ruck je fáze hry, kdy se jeden či více hráčů z každého týmu, kteří stojí na nohou, ve fyzickém kontaktu seskupí kolem míče na zemi. Otevřená hra skončila.

Klíčové body pro hráče

 • Po skládce by měl hráč nesoucí míč rychle míč předat oběma rukama a to co možná nejdále od soupeře.

 • Přibíhající hráči by měli zaujmout silný, stabilní postoj těla, vždy s hlavou a rameny nad boky, a při připojování do rucku „pohled vzhůru“ a dostat se do kontaktu svázáním s hráčem pomocí celé paže.

 • Připojujte se do rucku zpoza nohy posledního spoluhráče v rucku; tato pozice představuje linii ofsajdu.

 • Podpůrní hráči se musí svázat se spoluhráči a tlačit nad a, pokud je to vhodné, kolem míče.Když míč opustí ruck, nejbližší podpůrný hráč by měl míč odehrát.

 • Hráči, kteří ruck opouští se musí okamžitě stáhnout za svou linii ofsajdu.
 • Všichni hráči v rucku musí zůstat stát na nohou a podpírat svou vlastní tělesnou váhu.

Výzkumy týkající se bezpečnosti hráčů v rucku nám radí:

 • „Pohled vzhůru“, aby byla hlava a krk ve správné poloze
 • Vždy držet hlavu a ramena nad boky
 • Provést kontakt svázáním s hráčem pomocí celé paže
 • „Squeeze míč“ je potenciálně nebezpečná technika. Není povolena na úrovni pod U19 a mělo by se jí předcházet i u dospělých

Tipy pro trenéry

 • K rozvoji rozhodovacích dovedností hráčů používejte přizpůsobené hry
 • Nacvičujte a opakujte veškeré dovednosti spojené s kontakty
 • Používejte opozici postupně: např. dotyk, ruck dotyk, obránci s pytli, plný kontakt
 • Zajistěte, aby všichni hráči po celou dobu kontaktu udržovali pevný tvar těla a zdůrazňujte, že je třeba zůstat na nohou a být vždy schopen podepřít svou tělesnou váhu
 • Zajistěte, aby všichni hráči znali pravidla upravující ruck, a to zejména pravidla týkající se bezpečnosti
 • Trenéři by neměli trénovat anebo podporovat „squeeze míč“, protože hrozí nebezpečí úrazu. Na úrovni pod U19 se navíc jedná o jednání proti pravidlům

Tipy pro rozhodčí

Kontrolujte, zda:

 • Hráči se připojují do rucku zpoza nohou posledního spoluhráče v rucku a navázáním se spoluhráčem
 • Hráči stojí na nohou při vstupu do rucku a zůstanou na nohou, dokud ruck neskončí
 • Hráči udržují ramena nad boky

Dávejte pozor na:

 • Hráče úmyslně padající na zem přes míč
 • „Vyšlapávání“ hráče spíše než míče
 • Hráče, kteří úmyslně skáčí na vrchol rucku
 • Hráče, kteří se snaží získat držení míče pomocí rukou
 • Hráče narážející do rucků bez vázání
 • Hráče odtlačující protihráče, kteří nejsou součástí rucku
 • Hráče, kteří se neúčastní rucku překračující svou linii ofsajdu
 • Hráče zvedající protihráče z rucku