Výstroj, prostředí a nouzový plán

Předtím, než se začne ragby hrát, existují různé kontroly, které by se měly podstoupit, aby se zjistilo, zdali je veškerá výstroj a prostředí Rugby Ready, tj. připravena na ragby. Je také důležité vypracovat nouzový plán, který zajistí, že v případě incidentu budou všichni zúčastnění znát své role a povinnosti, a incident pak bude účinně řešen.

Osobní výstroj hráčů

Hráči si mohou pomoci a potenciálně zabránit úrazům jich samotných i ostatních hráčů tím, že zajistí použití odpovídající výstroje.

Chrániče zubů

Důrazně se doporučuje, aby všichni hráči při trénincích a zápasech používali na míru vyrobené chrániče zubů. Dobrý chránič zubů chrání zuby a okolní měkké tkáně a může částečně zabránit zlomení čelisti. Od roku 1997, kdy se chránič zubů stal na Novém Zélandu povinnou výbavou, došlo ke snížení počtu zubních úrazů souvisejících s ragby o 47 %. Nejlepší ochranu obecně poskytují chrániče zubů vyrobené pomocí odlitku zubů.

U chráničů zubů existují dva důležité aspekty – způsob jak sedí, tj. že snadno drží a správně rozkládá síly, a jeho schopnost absorbovat energii (materiál a tloušťka).

Obuv

Obuv hráčů by měla být v dobrém stavu a odpovídat hracímu povrchu. Špunty / kolíky by měly odpovídat podmínkám a musí být v souladu se Specifikacemi World Rugby (Nařízení 12), tj. nesmějí být delší než 21 mm, a nesmí mít žádné otřepy ani ostré hrany.

Chrániče hlavy

Správně nasazená pokrývka hlavy může pomoci zabránit poranění měkkých tkání na hlavě a uších. Neexistuje žádný důkaz toho, že pokrývka hlavy ochrání před otřesem mozku. Pokrývka hlavy musí být v souladu s normami World Rugby.

Chrániče hlavy se nedoporučují u všech hráčů, protože existují důkazy, že mohou podněcovat riskantní chování. Mnohem důležitější, jak zabránit zranění hlavy je zajistit, aby hráči dobře ovládali techniku skládání a jiné kontaktní fáze.

Výstroj s vycpávkami

Výzkumy ukazují, že výstroj s vycpávkami může pomoci snížit počet drobných poranění, např. pohmožděnin, oděrek a škrábanců. Nechrání proti závažným zraněním a neměla by být používána jako prostředek umožňující zraněným hráčům se vracet do hry ještě před úplným zotavením. U všech zápasů musí vycpávky splňovat pravidla ragby a předpisy World Rugby a musí být schváleny. Veškeré oděvy schválené World Rugby ponesou níže uvedené logo.Bezpečnostní kontrola před zápasem prováděná rozhodčími odhalí potenciálně nebezpečné části, například prstýnky nebo prvky oděvů, které nejsou v souladu se specifikacemi World Rugby.

Více informací o ustanoveních týkajících se oděvu hráčů naleznete v Nařízení World Rugby č. 12 na adrese https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-12