Herní prostředí

Je důležité zajistit, aby bylo Rugby Ready i hrací prostředí. To přinese hráčům větší požitek a sníží riziko zranění. Otázky herního prostředí, které je třeba před tréninkem nebo hrou zkontrolovat jsou:

Hrací plocha


Plocha by měla být odpovídající velikosti; umístění diváků a vozidel daleko od hrací plochy. Pokud jsou po obvodu ploty či reklamní plochy, měly by být tyto v bezpečné vzdálenosti od pomezní čáry a vhodně vypolstrované.

Povrch hrací plochy

Povrch by měl být rovný, bez děr a dostatečně osvětlený. Neměl by být podmáčený, kluzký ani příliš tvrdý – příliš tvrdý povrch zvyšuje riziko zranění, zejména poranění hlavy. Nemělo by se na něm vyskytovat hlavice postřikovačů, rozbité sklo, odpadky nebo kameny.

Herní vybavení

Vybavení by mělo být přiměřené věku a zkušenostem hráčů. Důležité kontroly zahrnují: brankové tyče by měly být vhodně vypolstrované; všechny stroje a pytle k nácviku skládání / rucku by měly být v dobrém stavu a dobře udržované; rohové praporky by měly být řádně umístěné a měly by se při nárazu ohýbat.

Počasí

Extrémní počasí může způsobit přehřátí a dehydrataci nebo podchlazení. Zajistěte, aby hráči nosili vhodný a dostatečný oděv, například v chladu a za deště; zajistěte, aby hráči při trénincích a před a po zápasech nosili nepromokavé oblečení. Teplé, nepromokavé oblečení by měli nosit i náhradníci a zranění hráči.