Nouzový plán

Nezbytným krokem k tomu stát se Rugby Ready je plánování pro případy nouze. To znamená mít k dispozici správné lékařské vybavení a zajistit přítomnost vhodně vyškoleného personálu (tj. lékaře, ostatního zdravotnického personálu nebo osoby určené k poskytování první pomoci).

Navštivte prosím https://passport.world.rugby/player-welfare/first-aid-in-rugby/ kde naleznete World Rugby online kurz První pomoci v ragby.

Příklad zdravotnického vybavení

K dispozici by mělo být vybavení, k jehož použití byly osoby určené k poskytování první pomoci vyškoleny.

 • Nosítka – navíc páteřní deska anebo páteřní rám s imobilizéry hlavy a popruhy, pokud byly osoby vyškoleny v jejich používání.
 • Límečky – různé velikosti nebo nastavitelné, pokud byly osoby vyškoleny v jejich používání.
 • Dlahy na končetiny – k dispozici jsou různé typy, ale jednoduché polstrované „krabicové“ dlahy jsou dostačující.
 • Základní lékárnička, která obvykle obsahuje:
  - nůžky (s tupými konci)
  - nesterilní lékařské rukavice (v úvahu připadají latexové, pozor může způsobovat alergie)
  - gázové tampony
  - kompresní obvazy (5 cm, 7,5 cm, 10 cm)
  - sterilní gázové obvazy
  - adhezívní náplasti na kůži (např. Band Aid)
  - elastické adhezívní obvazy (2,5 cm, 5 cm)
  - vazelína
  - zvlhčovací roztok (sterilní oční lázeň)
  - obvazy (např. Melolin)
  - trojúhelníkové obvazy
  - sáček na led a led
  - rychloobvaz s oxidem zinečnatým
  - nouzová fóliová přikrývka
  - plastový sáček pro kontaminované obvazy/rukavice
 • V závislosti na okolnostech může být vhodný automatický nouzový defibrilátor (AED). Toto jsou nákladné předměty a doporučuje se, aby byl personál v jejich používání vyškolen. Zohlednit je třeba předpokládanou frekvenci použití a doby dostupnosti/reakce záchranné služby. Na prvním místě by mělo být zajištění dostatečného počtu proškolených a vybavených osob poskytujících první pomoc.

Všechny tyto položky by měly být umístěny v technické zóně.

Ošetřovna

Měla by být k dispozici ošetřovna Rugby Ready k poskytování první pomoci a ta by měla mít:

 • přístup k nosítkům
 • příjezd pro sanitku
 • obklady stěn a pracovní desky, které lze snadno čistit a které musí splňovat požadavky na zajištění hygieny a prevence infekcí
 • podlahy, s protiskluzovou úpravou, jsou nepropustné a omyvatelné
 • umyvadlo s teplou a studenou tekoucí vodou
 • odpovídající osvětlení a vytápění
 • vyšetřovací lůžko s vodovzdornou ochranou
 • vhodné bezpečné úložiště pro zdravotnické vybavení a materiály k poskytování první pomoci
 • přiměřená zařízení k likvidaci nemocničního odpadu a ostrých předmětů, např. jehel
 • přístup k telefonu
 • knihu záznamů k zaznamenávání událostí, kdy byla poskytována první pomoc
 • jasně viditelná nouzová telefonní čísla

Další podrobnosti k přípravě nouzového plánu jsou k dispozici ke stažení na adrese: https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/rugby-ready/downloads/ 

 

Páteřní deska

Defibrilátor

Nafukovací dlahy ke znehybnění zlomeniny

Nouzová taška

Nastavitelná krční ortéza

Nastane-li mimořádná událost

Informace o tom, co dělat v případě mimořádné události naleznete v části Řešení úrazů.

Vyloučení odpovědnosti

Ragby je fyzický kontaktní sport a jsou s ním spojena rizika související s účastí v ragbyových aktivitách. Zranění se mohou stát a mohou se stát i vám. World Rugby (včetně její provozní jednotky IRFB Services (Ireland) Limited a dalších souvisejících subjektů) nepřijímá žádnou odpovědnost či odpovědnost za nedbalost či jinak ve vztahu ke zranění, ztrátě nebo škodě, které utrpí osoby snažící se replikovat činnosti demonstrované v tomto produktu World Rugby Rugby Ready nebo se podílející na činnostech souvisejících s ragby obecně.