Úvod do programu Rugby Ready

Všechny osoby podílející se na organizaci a provozování ragby mají povinnost poskytovat péči ve vztahu k hráčům. Program World Rugby nazvaný Rugby Ready je určen ke zvýšení povědomí o osvědčených postupech a pomoci zúčastněným stranám řídit rizika spojená s kontaktním sportem tím, že zavede příslušná bezpečnostní opatření.

Hra „Rugby Union“

Výzkumy ukazují, že 180 minut intenzivního fyzické aktivity týdně ve spojení se zdravou stravou napomůže snížit výskyt život ohrožujících onemocnění, například kardiovaskulárních onemocnění, mrtvice, vysokého krevního tlaku, diabetu a některých forem rakoviny. Ragby, v různých formách, poskytuje hráčům různých postav, dovedností, pohlaví a věku možnost provádět intenzivní cvičení a to v kontrolovaném a příjemném prostředí.

Ragbyová komunita zajišťuje program pro dlouhodobý rozvoj (LTPD) hráčům všech věkových kategorií prostřednictvím infrastruktury, která podporuje očekávání jednotlivých hráčů a jejich sportovní ambice. Hráči mohou tuto hru hrát čistě pro zábavu nebo, pokud se tak rozhodnou, rozvíjet své individuální schopnosti a znalosti technických aspektů hry od nejnižších úrovní až na tu nejvyšší.

Ragby však poskytuje více než jen možnost provádět intenzivní cvičení – je to sport s hodnotami, které rozvíjejí hráče i v sociálním a morálním kontextu. Základní hodnoty této hry jsou:

  • ČESTNOST - Čestnost je pro strukturu této hry ústředním motivem a jejím zdrojem je poctivost a fair play
  • NADŠENÍ - Lidé kolem ragby jsou do této hry nadšeně zapálení. Ragby je zdrojem vzrušení, citového vztahu a pocitu sounáležitosti s globální ragbyovou rodinou
  • SOUDRŽNOST - Rugby představuje sjednocují ho ducha, který vede k celoživotním přátelstvím, kamarádství, týmové práci a oddanosti, které přesahují kulturní, geografické, politické a náboženské rozdíly
  • KÁZEŇ - Kázeň je nedílnou součástí hry, a to jak na hřišti, tak i mimo něj, a odráží se v dodržování pravidel, nařízení a základních hodnot ragby
  • ÚCTA - Na prvním místě je ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a lidem, kteří se o ragby zajímají

 

Účel programu Rugby Ready

PROČ je program Rugby Ready potřebný?

Rugby Union je hra, kterou hrají dva týmy po 7, 10 nebo 15 hráčích, kteří fyzicky soupeří o míč a hra jako taková sebou nese riziko zranění.

Výzkumy odhalily závažnost, povahu a zdroje těchto rizik.

Všechny osoby do ragby zapojené musí tato rizika na přijatelné úrovni pochopit a zvládnout.

CO je jeho účelem?

Program Rugby Ready si klade za cíl pomáhat při sdělování a pochopení rizik spojených s ragby a zvyšovat povědomí o osvědčených postupech.

KOMU je určen?

Program Rugby Ready je určen jako zdroj všem potenciálním účastníkům ragby, včetně hráčů, trenérů, rozhodčích, rodičů, učitelů, poskytovatelů první pomoci a dobrovolníků podporujících hráče a trenéry ve dnech utkání i během tréninků.

 

Jak program Rugby Ready používat

Program Rugby Ready je k dispozici na třech platformách:

1. Příručka
2. Výukový online program
3. Osobní kurz.

I když libovolná možnost z platforem příručka, osobní kurz nebo webové stránky je sama o sobě účinná, je efektivnější použít kombinaci všech tří.

Všem účastníkům podílejícím se na ragby se doporučuje, aby absolvovali výukový online program na adrese worldrugby.org/rugbyready.

Internetové stránky umožňují pročítat materiály, sledovat video obsah a absolvovat online test pro vlastní kontrolu, který, po úspěšném dokončení, vygeneruje certifikát o znalostech.

Účast na osobním kurzu se důrazně doporučuje všem těm, kteří mají co do činění s prací na ragbyovém hřišti – hráčům, trenérům, rozhodčím, poskytovatelům první pomoci, atd. Tento osobní program bude často stavět na znalostech již dříve získaných v online kurzu tím, že vám poskytne reálné a praktické zkušenosti s herními prvky obsaženými v programu Rugby Ready. Osobní kurz lze prezentovat v mnoha formátech a kontextech.

Váš národní svaz bude mít své podobné zásady a postupy. Chcete-li svůj vlastní svaz kontaktovat, údaje naleznete na adrese: www.world.rugby/member-unions

World Rugby a národní svazy vyzývají účastníky, aby si své znalosti pravidelně doplňovali.

Program Rugby Ready je použitelný pro všechny druhy ragby, včetně formátů 15, 10 a 7 hráčů.

 

Průvodce World Rugby ragby pro začátečníky

Pokud jste v ragby úplný nováček, doporučujeme, abyste si přečetli
Průvodce World Rugby ragby pro začátečníky.

Stáhnout verzi v Adobe PDF určenou k tisku a vyplňte online kviz:

https://www.world.rugby/the-game/beginners-guide/safety

 

Vyloučení odpovědnosti

Tento produkt World Rugby Rugby Ready byl vyvinut v rámci právních předpisů vztahujících se na prevenci nehod a úrazů a postupů poskytování lékařské péče v Irsku a informace a pokyny, které jsou začleněny k těmto otázkách jsou k dispozici výhradně na základě toho, že World Rugby (včetně její provozní jednotky IRFB Services (Ireland) Limited a dalších souvisejících subjektů) nepřijímá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě či subjektu za ztráty, náklady nebo škody způsobené jakýmkoli způsobem a plynoucí z jakéhokoli spoléhání se na anebo použití informací anebo pokynů uvedených v tomto produktu World Rugby Rugby Ready.