Životní styl

Sport všem zúčastněným nabízí řadu výhod. Tyto výhody zahrnují širokou škálu oblastí, včetně fyzického a duševního zdraví a rozšíření kulturního a společenského povědomí. Trénink je navržen tak, aby vás na hru připravil fyzicky, psychicky i technicky. Za účelem udržení dobrého zdraví a zabránění zraněním a nemocem, by se měli hráči, trenéři a související zdravotnický personál zaměřit na udržení zdravého těla, a to prostřednictvím řádného tréninku, stravy, zvládání stresu a odpočinku.

Fyzická kondice získaná cvičením

Zdravotních přínosů ragby je mnoho a jsou rozmanité, a na té nejzákladnější úrovni představuje ragby skvělý způsob, jak prodloužit čas strávený fyzickou aktivitou. Aktuální pokyny* naznačují, že dospělí by měli dosáhnout celkem asi 30 minut denně fyzické aktivity alespoň střední intenzity, a to pět nebo více dnů v týdnu. U dětí se doporučuje minimálně 60 minut fyzické aktivity alespoň mírné intenzity každý den. Nejméně dvakrát týdně by to mělo zahrnovat činnosti zaměřené na zlepšení zdravých kostí, svalové síly a flexibility.

Ragby pro mladé lidi - sport pro všechny tvary a velikosti

Rugby je hra, která je mimořádně vhodná pro osoby všech tělesných tvarů a velikostí, dívek a chlapců, všech věkových kategorií a schopností. Ragby si můžete vychutnat v mnoha podobách, od verzí pro patnáct až sedm hráčů po bezkontaktní hry a lze je dokonce hrát na pláži nebo na sněhu. Určitou míru účasti si užije každé dítě.

Při použití celostního přístupu mohou ragby a jiné sporty hrát významnou roli při podpoře zdravého životního stylu, který umožňuje hráčům vychutnávat si sportovní život.


* Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie

 

1. Zkuste ragby / Zkuste sport

Podpora zapojení a podpora radosti, bez ohledu na schopnosti dítěte, představuje pozitivní způsob, jak učinit první významné kroky k rozvoji zdravého životního stylu.

2. Rozvoj sociálních dovedností

Zapojení v kolektivních sportech stimuluje zejména začlenění a interakci. Buduje sebedůvěru a sebeúctu a upevňuje družnost či přátelství, která jsou u sportu jedinečná, a hodnoty jako jsou poctivost, sounáležitost a úcta. Toto jsou jen příklady mezi ostatními, které jsou pro ragby charakteristické.

3. Povědomí o mentálních schopnostech

Díky účasti a strukturovanému tréninku ragby rozvíjí klíčové mentální schopnosti sebeovládání, soustředění, disciplíny, rozhodování a vedení. Tyto důležité schopnosti překračují všechny aspekty každodenního života.

4. Strava a výživa

Vyvážená strava je klíčem k udržení hladiny energie potřebné k soutěžení a trénování na každé úrovni této hry. Hraje také důležitou roli při zvyšování hladiny energie pro každodenní život, zlepšuje koncentraci a výkon a podporuje zdravý životní styl.

 

Základní hygiena

Základní hygiena je zásadní pro udržení zdravého aktivního životního stylu, zejména při aktivitě v uzavřeném prostředí týmu. Dobrým základním pravidlem je:

  • udržovat se v čistotě, např. mýt si ruce alespoň pětkrát denně
  • udržovat svou výstroj v čistotě, např. oblečení, láhve s vodou a chrániče dásní
  • utrpíte-li řeznou ránu, vyčistěte ji a použijte obvaz.Příjem tekutinVoda je pro normální funkci těla nezbytná. V průběhu cvičení dochází k hlavní ztrátě vody z těla prostřednictvím potu. Aby se zabránilo významnému poklesu výkonu, musí být tato voda doplněna, a to jak během zápasů, tak i tréninku. Udržení úrovně hydratace je u ragby ve skutečnosti důležitější než doplňování „paliva“ do svalů.

Děti by neměly běžně používat sportovní nápoje, protože obsahují velké množství cukru,což může způsobit zubní problémy. Mléko nebo mléčné koktejly jsou velmi dobré jako nápoje k zotavení, protože poskytují tekutiny, bílkoviny a sacharidy (v případě mléčných koktejlů).

Snadný způsob, jak zkontrolovat svou úroveň hydratace je sledovat barvu moči. Níže uvedená tabulka pomůže. Měli byste se zaměřit na to, aby vaše moč měla světlou barvu, která odpovídá hodnotám 1-3 v grafu. Pokud vaše barva moči odpovídá hodnotám 4-8, jste dehydratovaní a musíte postupovat podle postupu pro obnovení hydratace.

Výživa


Výživa, jak funguje a jaké potraviny byste měli během tréninku a hry jíst jsou pro váš sport a výkon velmi důležité faktory. Je důležité najít správnou rovnováhu mezi množstvím tuků, sacharidů a bílkovin, aby se zajistilo, že vaše tělo má dostatek paliva nejen na jeden ragbyový zápas, ale také na nezbytné tréninky, abyste se k této metě dostali. Tělo může být podrobeno velkým tréninkovým dávkám pouze tehdy, pokud mu dodáváte potraviny, které potřebuje k tomu, aby zůstalo silné a plné energie.

Stává se zřejmé, že mnozí lidé jedí příliš mnoho sacharidů, včetně fruktózy z ovoce. Příjem sacharidů by se měl hlavně týkat sacharidů s pomalým uvolňováním (nízký GI), spíše než rafinovaných sacharidů (vysoké GI). Naopak strava většiny lidí obsahuje příliš málo bílkovin (živočišné maso, zejména ryby a bílé maso, a rostliny) a zeleniny. Většina hráčů by neměla žádný přísun bílkovin potřebovat. Jako hlavní zdroj vlákniny, vitamínů a minerálů se preferuje zelenina před ovocem. U většiny lidí čerstvá vyvážená strava přináší dostatek vitamínů a minerálních látek, takže by doplňky stravy neměly být nutné.

Příkladem výživového plánu lze stáhnout na adrese:

rugbyready.worldrugby.org/en/downloads


Alkohol

Konzumace alkoholu je škodlivá, protože ovlivňuje trénink a výkony v několika ohledech, jako jsou:

  • snížení produkce svalové síly
  • klesající svalové síly a výkonnostních schopností
  • mění přepravu, aktivaci, využití a skladování většiny živin
  • způsobuje dehydrataci, která může přetrvávat dlouho po konzumaci alkoholu – dehydratace zhoršuje výkon
  • mění metabolismus bílkovin a sacharidů, zvyšuje rychlost metabolismu a spotřebu kyslíku
  • narušuje zotavení po úrazech a mikro-poškození tkání spojená s tréninkem
  • narušuje fungování centrálního nervového systému, koordinaci a přesnost.

Doplňky stravy – případová studie

Adam Dean, 17-letý hráč ragby, dosahoval v ragby ve své věkové skupině nejvyšší ocenění, byl vybrán do národní reprezentace Anglie do 18 let. Po nátlaku, kdy mu bylo tvrzeno, že musí být „větší, rychlejší a silnější“, začal Adam používat doplňky stravy jako doplnění svého tréninku a stravy.

I když si byl vědom, že bude muset dodržovat pravidla Seznamu zakázaných látek, vzdělání, kterým Adam prošel mu nepomohlo si uvědomit rizika možné kontaminace doplňků a on se rozhodl založit své rozhodnutí na základě vlastního výzkumu.

Adam si vybral doplněk, který neměl na štítku žádné zakázané látky, výrobek, který také tvrdil, že je „vhodný pro sportovce testované na doping“. Protože předpokládal, že informace poskytnuté výrobcem jsou přesné a opodstatněné, Adam začal tyto doplňky stravy přijímat jako součást svého tréninkového režimu.

Adam byl pozitivně testován na 19-Norandrosteron (zakázané anabolikum) a jediné vysvětlení, které Adam měl, bylo to, že pozitivní test bylo možné přičíst doplňkům, které užíval. Adam dostal zákaz hrát ragby na dva roky.

Doping

Zásadní úlohu při podpoře a ochraně ragby od dopingu hraje omezování dopingu. World Rugby přijala politiku nulové tolerance k dopingu v ragby. Jako hráči jste sami zodpovědní za případnou přítomnost zakázaných látek ve vašem těle. Není nutné, aby byl při porušení antidopingového pravidla prokázán záměr nebo chyba z vaší strany, k porušení prostě došlo. Toto pravidlo je známé jako zásada „striktní odpovědnosti“.


Seznam zakázaných látek

Seznam zakázaných látek je každoročně aktualizován Světovou Antidopingovou agenturou (WADA) a definuje, které látky a metody jsou při soutěžích i mimo ně zakázané. Aktuální Seznam zakázaných látek lze stáhnout z antidopingové webové stránky World Rugby na adrese:

worldrugby.org/keeprugbycleanLéky a doplňky stravy


Hráči, kteří užívají nějaké léky, předepsané či jinak, nebo doplňky stravy by si měli zkontrolovat, zdali neobsahují zakázané látky. Chcete-li zkontrolovat ingredience konkrétních látek, může vám pomoci Globální online reference na adrese www.globaldro.com, ale pouze u produktů zakoupených v Kanadě, Velké Británii a USA. V případě pochybností, nebo u jakékoli jiné země, se obraťte na národní antidopingovou organizaci.

Před tím, než vám lékař nebo lékárník předepíše nějaké léky, informujte jej, že můžete být testováni na doping.

Hráči, kteří užívají nějaké léky, předepsané či jinak, nebo doplňky stravy by si měli zkontrolovat, zdali neobsahují zakázané látky. Chcete-li zkontrolovat ingredience konkrétních látek, může vám pomoci Globální online reference na adrese www.globaldro.com, ale pouze u produktů zakoupených v Kanadě, Velké Británii a USA. V případě pochybností, nebo u jakékoli jiné země, se obraťte na národní antidopingovou organizaci.Výjimka k léčebnému využití (TUE)


TUE poskytuje hráči povolení k použití zakázané látky nebo metody k léčbě legitimního zdravotního stavu či onemocnění a zároveň i nadále hrát ragby. Více informací o TUE lze nalézt na adrese:

worldrugby.org/keeprugbyclean

Postupy dopingového testování

Pokud budete někdy vybráni k testování, měli byste vědět, o co se jedná a jaká práva a povinnosti máte.


Můžete shlédnout video, které vysvětluje proces kontroly dopingu na:

worldrugby.org/keeprugbyclean„Společenské“ drogy – Marihuana, kokain, extáze, amfetaminy

O marihuaně, kokainu, extázi a amfetaminech se často mluví v sociálním kontextu. Jsou to však všechno zakázané látky a na hráče, kteří odevzdají vzorek pozitivní na některou z nich mohou být uvaleny sankce se spodní hranicí zákazu všech sportů na dobu dvou let.

Zbytky všech těchto látek lze v těle zjistit i mnoho dní poté, co byla látka přijata, a v případě konopí i několik týdnů.

Více informací o účincích těchto látek naleznete na adrese:

worldrugby.org/keeprugbyclean