Mlýn

Mlýn představuje restart hry, který se koná po méně závažném porušení pravidel, např. po přihrávce dopředu. Jedná se o fyzické soupeření o držení míče a tudíž, stejně jako u jakéhokoli kontaktu, na prvním místě musí stát bezpečnost. Hráči, trenéři a rozhodčí mají povinnost zajistit, aby byl mlýn spravedlivý, soutěživý a bezpečný. Je nezbytně nutné, aby všichni hráči pochopili správné techniky pro svá postavení a spolupracovali se svými protihráči, aby zůstali stát na nohou.

V mlýnu má tým, který neútočí, výhodu v tom, že vhazuje míč dovnitř, obvykle z levé strany mlýnu. Bránící strana má možnost získat držení míče buď tím, že se snaží při vhazování míč zamlet nebo zatlačit útočící tým zpět nad míč.

Mlýn zápas restartuje a otevřená hra následuje, když se míč dostane z mlýnu.

 

Definice pravidla

Mlýn se vytvoří na hrací ploše, když osm hráčů z každého týmu, svázaných dohromady spolu ve třech řadách u každého týmu, stáhnout své protihráče tak, že hlavy v předních řadách do sebe zapadají. Tak se vytvoří tunel, do kterého mlýnová spojka vhodí míč tak, aby mohli hráči v první řadě soupeřit o držení míče tím, že jej zaháknou jednou svou nohou.

Tipy pro rozhodčí

Před utkáním:

 • Zkontrolujte, zdali jsou všichni rojníci pro danou úroveň hry řádně natrénováni
 • Promluvte si s pilíři, mlynářem a mlýnovými spojkami s cílem vysvětlit jim průběh procesu zapojení

V mlýnu:

 • Během celého procesu buďte rozhodní
 • Zkontrolujte, zdali jsou obě skupiny před zahájením procesu zapojení připraveny
 • Zajistěte, aby ani jedna první řada netlačila dolů nebo neměla ramena pod úrovní boků
 • Zkontrolujte správnost svázání
 • Kontrolujte, aby byl míč vhozen přímo do tunelu
 • Pokud mlýn ztratí stabilitu, včas a hlasitě zapískejte píšťalkou
 • Kontrolujte, zadli bránící strana nenarušuje držení míče v rozporu s pravidly
 • Kontrolujte, zdali hráči nepřekračují linii ofsajdu
 • Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti, přejděte k nesoutěžním mlýnům