Maul

Maul se obvykle odvíjí od kontaktní situace, kdy je hráč s míčem držen protihráčem, ale není složen na zem. Může se vyvinout v účinnou metodu udržení nebo soupeření o držení míče. Maul může být dynamickou útočnou platformou, která zaměstná obránce a tak vytvoří prostor ke hře. Při utváření maulu se tvoří ofsajdové linie.

Definice pravidla
Maul začíná, když je hráč nesoucí míč držen jedním nebo více protihráči a jeden či více spoluhráčů hráče s míčem se na něj naváží. Maul proto tvoří, když začíná, nejméně tři hráči a všichni stojí na nohou; hráč s míčem a jeden hráč z každého týmu. Všichni zúčastnění hráči musí být chyceni nebo svázáni do maulu a musí stát na nohou a pohybovat se směrem k brankové čáře. Otevřená hra skončila.

Klíčové body pro hráče

 • Udržovat pohyb vpřed a poskytnout míč svým spoluhráčům.

 • První přibíhající podpůrný hráč se pokusí zajistit držení míče tím, že míč vytrhne nebo se tlačí za míčem.

 • Následní podpůrní hráči (druhý a třetí přibíhající hráči) se navážou na hráče s míčem a udržují dopředný pohyb.
 • Hlavy a ramena by neměla být níže než boky a všichni hráči musí být navázáni.
 • Tlačit vpřed ve vyvážené formaci.

 • Když přiběhne další podpora, přesunout míč dál od soupeře.

 • Jakmile je míč vzadu, hráč s míčem může buď pokračovat v tlaku, opustit maul nebo nahrát spoluhráči.

Všichni podpůrní hráči musí dodržovat základní klíčová bezpečnostní hlediska:

 • Zaujměte postoj těla, který je pevný a stabilní,
 • Držet páteř v rovině se směrem tlaku
 • Tlačte se vzhůru od nízkého ke vzpřímenému postoji
 • Svažte se se spoluhráčem pomocí ramene a paže
 • Zároveň s tlačením vpřed vždy stůjte na nohou

Výzkumy týkající se bezpečnosti hráčů v maulu nám radí:

 • udržovat „pohled vzhůru“, aby byla hlava a krk ve správné poloze
 • vždy držet hlavu a ramena nad boky
 • provést kontakt svázáním s hráčem pomocí celé paže

Tipy pro trenéry

 • K rozvoji rozhodovacích dovedností hráčů používejte přizpůsobené hry
 • Nacvičujte a opakujte veškeré dovednosti spojené s kontakty
 • Používejte opozici postupně: např. dotyk, maul dotyk, obránci s pytli, plný kontakt
 • Zajistěte, aby všichni hráči po celou dobu kontaktu udržovali pevný tvar těla a zdůrazňujte, že je třeba se do maulu dostávat v souladu s pravidly svázáním se spoluhráčem
 • Zajistěte, aby všichni hráči znali pravidla upravující maul, a to zejména pravidla týkající se bezpečnosti; hráče v obraně je třeba podporovat, aby po celou dobu zůstali stát na nohou a „nestrhli“ maul v rozporu s pravidly

Tipy pro rozhodčí

Kontrolujte, zda:

 • Hráč nesoucí míč zůstává plně svázán
 • Hráči se připojují do maulu zpoza nohou posledního spoluhráče v maulu a svázáním se spoluhráčem
 • Hráči, kteří se neúčastní maulu zůstávají za svou linií ofsajdu

Dávejte pozor na:

 • Hráče, kteří vytahují soupeře z maulu ven
 • Hráče, kteří se snaží maul zbořit
 • Hráče narážející do maulu
 • Hráči zvedající protihráče z maulu