Před zapojením do hry

Než se začne ragby hrát, existuje řada kontrol, které by se měly provést s cílem zjistit, zdali je hráč na ragby připraven, tj. Rugby Ready.

Hráč, který je „Rugby Ready“:

 • má fyzické rysy a získal úroveň fyzické zdatnosti potřebnou pro jeho úroveň hry
 • má technické dovednosti a schopnosti dostatečné pro úroveň, ve které hraje
 • po všech předchozích zraněních prošel úplnou rehabilitací a nebude náchylný k vážným zraněním
 • zná pravidla hry a to, co představuje nečistou hru
 • prošel posuzováním připravenosti prostřednictvím profilování hráče

Profilování hráče je zavedená metoda hodnocení připravenosti hráčů hrát rugby. Dobrý profil napomůže trenérům zjistit, zdali je hráč Rugby Ready, tj. připraven na ragby. Profilování by měla proběhnout ještě před zahájením předsezónních tréninků a když se k týmu připojují noví hráči. Mělo by se pak v průběhu sezóny opakovat v pravidelných intervalech.

 

Profil by se měl dotazovat na o informace týkající se těchto oblastí:

 • osobní kontakt a další detaily o příbuzných
 • anamnéza (včetně podrobností o případných užívaných lécích)
 • dotazník týkající se srdečních problémů
 • informace o životním stylu a fyzické zdatnosti
 • historie úrazů
 • předchozí zkušenosti s ragby

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat:

 • věkové kategorii hráčů (U19 a mladší), např. stavba těla, dovednosti, fyzická zdatnost, atd.
 • všem novým hráčům
 • hráčům s přetrvávajícími zraněními
 • každému hráči, který v minulosti utrpěl otřes mozku
 • hráčům na pozici rojníků, kteří v minulosti utrpěli poranění krku
 • starším hráčům, kteří mohou trpět degenerativními onemocněními

 

Stejně jako profilování vedené trenérem je nutné uskutečnit fyzické vyšetření lékařem, fyzioterapeutem, posilovacím a kondičním trenérem nebo sportovním trenérem. Toto vyšetření by se mělo týkat:

 • funkční schopnosti
 • rychlosti
 • rovnováhy
 • flexibility
 • aerobní vytrvalosti
 • anaerobní vytrvalosti
 • fyzických abnormalit, např. biomechanických

Kondiční trenéři by měli provádět pouze hodnocení, k jejichž administraci jsou kompetentní v souladu s protokoly jejich svazu.

 

Příklad formuláře profilu hráče jek dispozici ke stažení na adrese: https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/rugby-ready/downloads/