Dlouhodobý rozvoj hráčů

LTPD představuje dlouhodobý přístup k maximalizaci individuálního potenciálu a zapojení do ragby. Modely LTPD zdůrazňují důležitost kvalitních trenérů pracujících s dětmi a mladistvými a chápajících technické, taktické, fyzické a duševní potřeby a potřeby životního stylu u dětí a mladých lidí, tak jak postupují při své ragbyové cestě životem . LTPD poskytuje trenérům platformu k tomu, aby povzbuzovali a podporovali účastníky na všech úrovních jejich zapojení do hry a to s cílem naplnit jejich potenciál a zachovat věrnost sportu.

Ukázka stupňů rozvoje LTPD

Upozorňujeme prosím, že níže uvedený příklad využívá k definování různých stupňů rozvoje LTPD chronologický věk. Nejlepším postupem v počátečních fázích je použití biologického věku, protože někteří mladí hráči dospívají dříve než ostatní a někteří později.

Stupeň: Zábava

 

Věk: 6-12 let

Hráč : HRAJE

Trenér : VEDE

Obsah: Naučit se pohybovat, základní dovednosti v ragby

Stupeň: Rozvoj

 

Věk: 12-16 let

Hráč : ZKOUMÁ

Trenér : UČÍ

Obsah: Naučit se hru

Stupeň: Účast

 

Věk: 15-18 let

Hráč : ZAMĚŘUJE SE

Trenér : VYZÝVÁ

Obsah: Hrát hru, rozvíjet hráče

Stupeň: Příprava

 

Věk: 17-21 let

Hráč : SPECIALIZUJE SE

Trenér : USNADŇUJE

Obsah: Dosáhnout plného potenciálu

Stupeň: Výkon

 

Věk: 20 a více let

Hráč : INOVUJE

Trenér : UMOŽŇUJE

Obsah: Stálost výkonu

Stupeň: Nová investice

 

Věk: libovolný

Obsah: Podpora a požitek ze hry

Reference

Následující zdroje poskytují některé příklady dlouhodobých modelů rozvoje hráčů:

  1. Lloyd, R.S. a Oliver, J.L.: The Youth Physical Development Model: a new approach to long term athletic development. Strength and Conditioning Journal 34: 37-43, 2012
  2. Balyi, I. a Hamilton, A.: Long Term Athlete Development: Trainability in Childhood and Adolescence. National Coaching Institute, Victoria, British Columbia and Advanced Training and Performance Ltd., 2004

Modely LTPD by měly být vytvářeny s ohledem na konkrétní kontext. Požadujete-li více informací, obraťte se na svůj národní svaz.