Příklady cvičení

Napodob mě

Hráč A se pohybuje laterálně, vpřed nebo vzad. Hráč B musí pohyby hráče A napodobovat.

Dotkni se kuželů

Ve trojicích či čtveřicích si hráči vzájemně nahrávají a po každé nahrávce se musí dotknout 1, 2 nebo 3 kuželů (podle rozhodnutí trenéra) a pak se vrátit do hry.

Síť k trénování hbitosti

Pohyb z:
A do B vpřed
B do C laterálně
C do D vzad
D do A laterálně

Úhyb

Z libovolných kusů výstroje postavte slalomovou dráhu. Navrhněte směr tak, aby hráči běželi vpřed, pozadu a laterálně.

Dotyk a ústup

Tým A útočí na tým B. Když se hráče někdo dotkne, daný hráč musí rozehrát míč mezi nohama a spoluhráč jej musí přihrát, aby útok mohl znovu začít. Hráč, který se dotknul musí před návratem do hry proběhnout kolem kužele nebo narazit do pytle.

Obdélníkový dril


Tento dril má dvě verze. V drilu 1 hráči běží k prvnímu kuželu, kde pak musí přihrát, pokračovat k dalšímu a přihrát zpět. Když se dostanou k poslednímu kuželu, vrací se sprintem na start. Tento dril je časovaný a hráči jsou nuceni se soustředit na dobré přihrávky. Vzdálenosti mezi kužely je 10 m.U drilu 2 po počáteční přímé akceleraci běží hráči úhlopříčně od prvního k druhému kuželu a při křížení cesty si hráči střídavě přihrají. To je doplněno o další dvě sekce. Když se hráči dostanou k poslednímu kuželu, vrací se sprintem na start. Tento dril je časovaný a hráči jsou nuceni se soustředit na dobré přihrávky. Vzdálenosti mezi kužely jsou opět 10 m.

Dotyk s přetížením

Tým A útočí na tým B. Útočící tým přijme kop od týmu B.
Část jedna je 5 útočníků proti 1 obránci jen s jedním povoleným dotykem. Pokud tým A skóruje, vrací se na svou stranu a přijímá další kop od týmu B. Toto pak pokračuje k:
Části dva: 5 proti 2 a dvěma povoleným dotykům
Části tři: 5 proti 3 a třem povoleným dotykům
A tak dále, až je hra 5 proti 4 se čtyřmi povolenými doteky. Držení přejde na druhý tým v případě, že se útočící tým dotkne vícekrát než je povolený počet dotyků.