Aut

Aut je prostředkem znovuzahájení hry poté, co míč nebo hráč nesoucí míč překročí pomezní čáru. Do autového seřazení vhazuje míč soupeř týmu, který naposledy držel nebo se dotkl míče před tím, než se dostal do autu. Chce-li jakýkoli hráč držení míče vybojovat, musí v autovém seřazení pro míč vyskočit a zároveň být ve skoku podpírán dvěma spoluhráči. Tým, který míč vhazuje má výhodu, protože mohou zakřičet signál, kterým upozorní své spoluhráče na cíl svého hodu. Po chycení míče je možné jej přihrát mlýnové spojce k dalšímu předávání nebo může vzniknout maul. Zvolené řešení může záviset na poloze na hřišti. Věk, ve kterém smí být hráči podpíráni se může podle svazu lišit. Všichni by měli být sami vědomi rozdílů.

 

Definice pravidla

Účelem vhazování z autu je rychlé znovuzahájení hry, bezpečně a spravedlivě, poté, co se míč dostal do autu a to za pomocí vhození míče mezi dvě řady hráčů.

Klíčové body pro hráče

Obecné body

 • Všichni hráči by v ideálním případě měli být skokany i podpírajícími hráči
 • Hráči mohou v průběhu vhazování z autu měnit role (skokani/podpírající hráči) a pozice
 • Výkon vhazujícího hráče je pro úspěšné vhazování z autu klíčový
 • Hráči musí k zajištění bezpečného a účinného vhazování z autu komunikovat
Skokan
 • Výchozí pozice:
Hrudník a ruce vzhůru Pokrčení v kolenou
 • Prudce vyskočit vzhůru odrazem oběma nohama
 • Přesunout se dynamicky do pozice, ve které může být snadno podepřen
 • Zachovat natažený trup (zpevnit zatnutím půlek hýždí), aby si mohli skokan i podpírající hráči udržet nad pohybem kontrolu
 • Při pokusu o chycení mezi nataženými pažemi sledovat míč
 • Komunikovat s podpírajícími hráči, aby řídili jeho bezpečný návrat na zem
 • Přistát oběma nohama a pokrčit se v kolenou

Bezpečnost při vhazování z autu:

 • Hráči nesmějí dělat nic, co by záměrně destabilizovalo hráče ve vzduchu
 • Hráči nesmějí dělat nic, co by záměrně destabilizovalo hráče, který podpírá ve vzduchu
 • Podpírající hráči jsou zodpovědní za hráče ve vzduchu a jeho bezpečné snesení na zem
Podpírající hráči
 • Zvedají hráče do prostoru
 • Vytvořit širokou stabilní základnu, s nohama rozkročenýma na šířku ramen
 • Přikrčit se do podřepu s plochými zády, pokrčit kolena a držet hrudník vzhůru

 
 • Úchop dlaněmi směrem ke skokanovi a s otevřenými prsty
Přední zvedač Zadní zvedač


 • Podpírají skokana tlakem nohou a zaklesnutými pažemi
 • Současným tlačením skokana podpírají


 • Zajistěte, aby se skokan vrátil na zem bezpečně a pod kontrolou, aniž by se dostal do polohy, kde překáží/blokuje soupeře

Tipy pro trenéry

 • Použití postupů k zajištění bezpečnosti
 • Začněte s podpůrnými hráči zvedajícími narážeče a pytle pro skládky k vystavění techniky a koordinace
 • Zkontrolujte, zdali podpírající hráči používají k podepření skokana nohy a ne záda
 • Pracujte se skokany, aby se zajistilo, že po celou dobu skoku udržují pevnou a nataženou pozici těla
 • Zaměřte se na rozvoj rychlosti a koordinace každého skokana/podpůrné skupiny
 • Zajistěte, aby si vhazující hráč cvičil individuální dovednosti
 • Vyzvěte skokana, aby prováděl různé možnosti předání po chycení míče

Tipy pro rozhodčí

Kontrolujte, zda:

 • Autové seřazení se tvoří ve dvou řadách, každá z nich 0,5 m od značky
 • Míč je vhozen přímo mezi obě řady
 • Skokani jsou v autovém seřazení správně podpíráni a bezpečně vráceni na zem (hráči nejsou ve vzduchu puštěni)
 • Hráči, kteří se neúčastní autového vhazování zůstávají za 10metrovou linií ofsajdu

Dávejte pozor na:

 • Hráče úmyslně destabilizující hráče ve vzduchu
 • Hráče destabilizující hráče, kteří hráče ve vzduchu
 • Hráče uzavírající prostor mezi oběma řadami v rozporu s pravidly
 • Hráče, kteří páčí protihráče
 • Hráče držící nebo strkající do protihráče
 • Hráče, kteří narážejí do protihráče v rozporu s pravidly
 • Podpůrné hráče pohybující se tak, aby bránili soupeři