Předmluvu

Vítejte

World Rugby je hrdá na to, že může poskytnout celou řadu prostředků určených na pomoc lidem po celém světě, kteří jsou nějakým způsobem zainteresovaní v ragby. Jedením z těch zdrojů, které napomáhají zlepšit a standardizovat procesy v řadě oblastí v rámci tohoto sportu, je program World Rugby nazvaný Rugby Ready.

Tento program byl zahájen v říjnu 2007 s cílem vzdělávat, pomáhat a podporovat hráče, trenéry, rozhodčí, administrátory a sportovní svazy v oblasti významu dostatečné přípravy na trénink a hru, aby bylo možné ragby hrát a užívat si a zároveň snižovat riziko vážného zranění. Konec konců jde o blaho hráčů na všech úrovních hry.

My všichni máme společnou odpovědnost za zvyšování zájmu o stále rostoucí počet mužů, žen a dětí, kteří tuto hru hrají na všech úrovních po celém světě, a aby bylo zajištěno, že si tato hra zachová svou hlavní zásadu fair play, což je zásadní pro její globální přitažlivost.

Od svého zahájení si program Rugby Ready vybudoval silné renomé jako přední světový vzdělávací zdroj pro strany podílející se na této hře v důležitých oblastech přípravy na utkání, techniky, prevence úrazů, řízení a disciplíny. Program Rugby Ready úspěšně doplňuje programy představené některými členskými svazy World Rugby.

Příručka Rugby Ready je k dispozici nejen ve třech úředních jazycích World Rugby – v angličtině, francouzštině a španělštině – ale i v několika dalších. Aktuální seznam jazykových verzí a zdrojů naleznete na webových stránkách rugbyready.worldrugby.org.

Program World Rugby Rugby Ready je pro globální ragbyovou rodinu velmi dobře dostupný, aby si hráči, trenéři, funkcionáři na zápasech, administrátoři a svazy z celého světa mohli ragby naplno užívat.

Jiné zdroje World Rugby

World Rugby pas – interaktivní výukové internetové stránky vytvořené World Rugby

Je nutné zdůraznit, že k dosažení co nejlepšího využití programu Rugby Ready byste jej měli používat v kombinaci s jinými programy World Rugby, jako například těmi, jež jsou uvedeny níže.

https://www.world.rugby/the-game/training-education/elearning