Připravit na mlýn

Výchozím bodem je pochopit individuální tvar těla, který se od všech účastníků vyžaduje. Hráči musí zaujmout a udržet postoj těla, který je v celém průběhu procesu silný a stabilní.

Hráči by měli postoupit k další fázi pouze tehdy, když jsou schopni v každé fázi procesu prokázat způsobilost tak, jak je definováno níže.

Hráči by neměli hrát v mlýnu, dokud nejsou na mlýn připraveni, tj. Scrum Ready.

Na snímcích na následujících stránkách, představuje hráč v červeném hráče, který prochází fázemi přípravy na mlýn „Scrum Ready“.

Pokyny uváděné u každé fáze platí pro následné fáze.

VÝZKUM

Výzkumy týkající se bezpečnosti hráčů v mlýnu nám říkají, že:

 • Náchylnost k úrazu (riziko na jeden utvořený mlýn) byla hodnocena jako nejvyšší ze všech sledovaných kontaktních akcí
 • Snížení počtu úrazů páteře souvisejících s mlýnem bylo dosaženo zavedením povinných programů prevence úrazů
 • Jako rizikový faktor u úrazů v mlýnu byl zjištěna nesoulad v dovednostech, zkušenostech nebo síle. Existují důkazy o nesouladu určitého typu u 25 % všech úrazů v mlýnu
 • Jako rizikový faktor byl zdůrazněn nedostatek zkušeností se hrou v první řadě a jako takový byl připsán zhruba 40 % případů úrazů v mlýnu
 • Několik studií zjistilo, že k až 50% úrazů v mlýnu dochází během fáze zapojení

 

1. Sám bez protihráčů – na kolenou

TECHNIKA
KLÍČOVÉ BODY PRO HRÁČE
 • Hlava v neutrální poloze
 • Lopatky dozadu
 • Hrudník vypnout
 • Hrudník před kolena
 • Pevné břicho (břišní svaly sevřené)
 • Boky vykloněné (hýždě směřují ven/nahoru)
TIPY PRO TRENÉRY
 • Podporujte všechny hráče v mlýnu, aby si při tréninku posílili oblasti krku a ramen
 • Pozorujte a analyzujte postavení těla hráče před, v průběhu a po zapojení a příslušným způsobem techniku opravte

 

2. Sám bez protihráčů – na nohou

TECHNIKA

KLÍČOVÉ BODY PRO HRÁČE
 • Kolena mírně pokrčená
 • Nohy rozkročené na šířku ramen a směrem dopředu
 • Váha na bříškách chodidel
TIPY PRO TRENÉRY
 • Zkontrolujte, zda všichni hráči nosí obuv odpovídající hernímu povrch a podmínkám
TIPY PRO ROZHODČÍ
 • Zkontrolujte, zda všichni hráči nosí obuv odpovídající hernímu povrch a podmínkám

 

3. Sám proti stroji / narážeči

TECHNIKA
KLÍČOVÉ BODY PRO HRÁČE
 • Při zapojení je těžké udržovat bezpečnou, pevnou a stabilní pozici těla a zároveň se bezpečně svázat se strojem
TIPY PRO TRENÉRY
 • Cvičit pomocí správného procesu svázání
 • Zkontrolujte, zdali jsou záda plochá a hlavy v neutrální poloze. Je-li hlava je dole, tělo bude následovat. Je-li hlava příliš vysoko, existuje zde riziko nárazu hlavy do ramene protihráče, čímž se vytváří tlak na krk
TIPY PRO ROZHODČÍ
 • Cvičit pomocí správného procesu svázání

 

4. 1 proti 1

TECHNIKA
KLÍČOVÉ BODY PRO HRÁČE
 • Ve fázi přikrčení se snažit o polohu „ucho vedle ucha“ s protihráčem
 • Zapojit se po dodržení správného pořadí a až po pokynu rozhodčího
 • Svázat se s protihráčem podle pravidel
 • Při svázání je těžké udržovat bezpečnou, pevnou a stabilní pozici těla
TIPY PRO TRENÉRY
 • Zkontrolovat, zdali se hráči svázali podle pravidel
TIPY PRO ROZHODČÍ
 • Zkontrolujte, zdali hráči znají správný postup svázání
 • Dávejte pozor na svázání odporující pravidlům

 

5. 3 proti 3

TECHNIKA
KLÍČOVÉ BODY PRO HRÁČE
 • Svázat se s protihráči i spoluhráči podle pravidel
 • Netlačte, dokud míč není uvnitř
TIPY PRO TRENÉRY
 • Zajistit, aby se hráči svazovali s protihráči i spoluhráči podle pravidel

 

6. Jako pilíř s druhou řadou a rváček proti stroji

TECHNIKA

KLÍČOVÉ BODY PRO HRÁČE

 • Svázat se bezpečně se strojem

 

7. Jako druhá řada nebo rváček podporující pilíře proti stroji

TECHNIKA

8. V mlýnu z 5 hráčů proti stroji

TECHNIKA

9. 5 proti 5

TECHNIKA

10. 8 proti 8 proti protihráčům (nebo proti stroji, pokud je počet hráčů nízký)

TECHNIKA