Otevřená hra

Ragby je hra založená na pronikání a vyhýbání se: jakmile se tým zmocní míče, je cílem posouvat jej vpřed (nesením či kopáním) na území soupeře a skórovat.

Nejúčinnější způsob, jak míč posunovat vpřed je, aby se hráč nesoucí míč vyhýbal kontaktu tím, že poběží do volného prostoru nebo nahraje spoluhráči, který je ve volném prostoru.

Kontakt je však v určitém okamžiku otevřené hry nevyhnutelný. Použitím správné techniky může napomoci udržení míče, pokračování v útoku a minimalizaci rizika zranění.

Klíčové body pro hráče

Před kontaktem
 • Snažit se nejprve obejít obránce – mířit do prostoru kolem obránce, nikoli do těla ochránce.


Nelze-li kontaktu zabránit:

 • Vyhněte se čelním srážkám útokem do prostoru a použitím úhybné práce nohou
 • Noste míč oběma rukama
 • Připravit se na kontakt – zaujměte postoj těla, který je silný a stabilní
 • Donuťte skládajícího hráče, aby provedl skládku z boku
 • Snažte se zůstat na nohou
 • Díky práci nohou zachovávejte pohybovou energii
 • Pokuste se uniknout ven z kontaktu
Při kontaktu

Drží-li vás protihráč a povalil vás na zem:

 • Byli jste složeni na zem; viz také část o skládce hráče
 • Pokuste se při pádu nahrát podpůrnému hráči
 • Nelze-li podpůrnému hráči nahrát, podejte míč
 • Pokud podpůrní hráči nemohou sebrat míč a jít / sebrat míč a nahrát, vytvoří se ruck; viz část o rucku


Jste-li složeni na zem, ale nedrženi protihráčem:

 • Nebyli jste složeni na zem; postavte se zpátky na nohy a pokračujte v otevřené hře

Drží-li vás protihráč, ale nepovalil vás na zem:

 • Nebyli jste složeni na zem; zachovejte si pevnou pozici těla a dopředný pohyb pomocí práce nohou
 • Připravte se na příchod dalších skládajících hráčů anebo podpůrných hráčů soupeře
 • Hledejte přibíhající podporu
 • Pokud je to možné, nahrajte spoluhráči
 • Pokud se s vámi sváže spoluhráč, vytvoří se maul; viz též část o maulu

Tipy pro trenéry

 • Zajistěte, aby si hráči byli vědomi a chápali principy hry
 • Zajistěte, aby hráči chápali význam úniku a prostoru útoku spíše než volby kontaktu
 • Tvořte tréninky tak, aby byly zdůrazněny dovednosti úniku spíše než kontaktu
 • Využívejte klíčových bodů ke zlepšení dovedností hráčů při bezpečném útoku a úniku
 • Vyhněte se při zavádění a rozvíjení dovedností nevhodným kombinacím pohlaví, tělesných rozměrů, věku a zkušeností
 • Zaměřte se na jeden či dva klíčové momenty – nesnažte se řídit příliš mnoho klíčových faktorů najednou

Tipy pro rozhodčí

Navštivte webové stránky World Rugby o Výuce

 

 • Držte krok s hrou
 • Chraňte prostor, který hráči používají
 • Udržujte si široký výhled na hrací plochu

Dávejte pozor na:

 • Hráče, kteří útočí či brání protihráčům, kteří nejsou u míče (útočící a bránící)
 • Hráči, kteří „čistí“, aniž by se řádně zapojili do rucku/maulu
 • Hráči, kteří „skládají“, aniž by se pokusili použít paže

 

Kontrolujte, zda:

 • Skládající hráč provedl kontakt pod linií ramen
 • Jsou nahrávky prováděny podle pravidel