Skládka hráče

Skládku hráče využívá bránící se tým k zastavení průniku útočícího týmu a je příležitostí pro bránící tým soupeřit o držení míče. Kompetence ve skládání hráčů a provedení skládky hráče je důležité při rozvoji bezpečnější a příjemnější hry. Nedávné studie z Austrálie a Velké Británie ukázaly, že 58 % úrazů plyne ze skládek hráčů, takže je důležité, aby byl tento aspekt hry prováděn, trénován a posuzován s náležitou péčí a pozorností, dobrou technikou a bezpečně, vhodné procvičování je praxi nesmírně důležité. To umožní hráčům provádět skládky hráčů jistěji a kompetentněji řešit.

 

Definice pravidla
Skládka hráče nastane, když je hráč nesoucí míč držen jedním nebo více protihráči a složen na zem.

 

Klíčové body pro hráče při každé skládce
Skládající hráč – kontakt s protihráčem (protihráči)
 • „Pohled vzhůru“ při sledování hráče s míčem a hlavu držet ve správné poloze
 • Sledovat pohyb hráče s míčem a dostat nohy dostatečně blízko, aby mohla být skládka provedena.
 • Připravit se na kontakt – zaujmout postoj těla, který je silný, stabilní a snížený
 • Umístit hlavu za nebo na jednu stranu hráče nesoucího míč – nikdy nedávat hlavu před hráče s míčem
 • Pažemi „obejmout“ hráče nesoucího míč
 • Pustit skládaného hráče, postavit se okamžitě zpátky na nohy a soupeřit o držení míče

Hráč s míčem – kontakt se zemí
 • Nosit míč oběma rukama
 • Chránit míč – tisknout jej pevně k hrudníku s lokty u vlastních boků
 • Dotknout se země hýžděmi a pak ramenem
 • Nepřerušit vlastní pád rukou ani míčem
 • Otočit se k vlastnímu týmu a přihrát, umístit či podat míč
 • Co nejdříve se postavit na nohy

Konkrétní klíčové body naleznete v jednotlivých typech skládky uvedených níže.

Výzkumy týkající se bezpečnosti hráčů nám říkají, že:

 • 55-60 % úrazů v dospělých ragbistů plynou ze skládek hráčů
 • Špatná poloha hlavy může způsobit poranění hlavy a krku – u dospělých ragbistů, k 72 % všech úrazů s otřesem mozku dochází při skládkách hráčů v juniorském ragby, hlava je jednou z částí těla nejčastěji podléhajících zraněním
 • Je o 70 % pravděpodobnější, že k úrazu dojde následkem srážky než skládky podle pravidel

Bezpečnější model skládky "Oči vzhůru" byl iniciován a podporován Trust PA na památku velšského hráče Paula-Andre Blundella - známého jako P.A. z Keynsham RFC v anglické jihozápadní Lize 1, jehož život mohl být tímto zachráněn.

Trust PA je charita pro léčbu páteře ve Spojeném království založená na památku P.A.

Skládka ramenem – zepředu
       
     
 • „Pohled vzhůru“ při sledování hráče s míčem a hlavu držet ve správné poloze
 • Zaujměte postoj těla, který je silný, stabilní a snížený
                  
 • Zaměřte a proveďte kontakt ramenem na stehna hráče s míčem
 • Obtočte paže pevně kolem nohou hráče s míčem a zároveň tlačte nohama
 • Pokračovat v práci nohama, abyste hráče s míčem povalili na zem
 • Hráče nesoucího míč pusťte
 • Rychle se postavte na nohy
 • Soupeřte o držení míče

 

Skládka ramenem – zboku
 • Zaujměte postoj těla, který je silný, stabilní a snížený
 • Zaměřte se a proveďte kontakt ramenem na stehna hráče s míčem
 • Obtočte paže pevně kolem nohou hráče s míčem, tlačte nohama a povalte hráče s míčem na zem
 • Otočte se, abyste zůstali na vrchu
 • Hráče s míčem pusťte a rychle se postavte na nohy

 • Soupeřte o držení míče

 

Skládka na horní část těla
 • Pevně zapřete přední nohu blízko útočníka
 • Zaměřte se na míč, který by měl být mezi pasem a hrudí
 • Snažte se obtočit obě paže kolem hráče s míčem a přitom uchopte paže tohoto hráče i míč
 • Po kontaktu tlačte vpřed
 • Povalte hráče nesoucího míč na zem
Skládka podražením nohy rukou
 • Pronásledujte hráče nesoucího míč až do vzdálenosti doskoku
 • Skočte a proveďte nataženou paží kontakt s chodily či kotníky hráče s míčem
 • Hlavu si držte mimo dosah nohou hráče s míčem

Není-li hráč s míčem po složení na zem držen, pak podle pravidel nebyla skládka provedena a rozhodčí umožní pokračování otevřené hry.

Skládky, jichž se účastní více než jeden skládající hráč
 • První skládající hráč by se měl řídit klíčovými body pro skládku ramenem zepředu
 • Druhý skládající hráč by se měl řídit klíčovými body pro skládku se zalehnutím
 • Snažte se s druhým skládajícím hráčem komunikovat a zasáhněte současně
 • Oba hráči by měli hráče s míčem co nejdříve pustit, postavit se zpátky na nohy a soupeřit o míč

Téměř poloviny všech skládek se účastní více než jeden skládající hráč. Dvojitá skládka se málokdy plánuje a těžko se trénuje. Tato skládka se nepodporuje a to zejména u mladých hráčů.

Skládka zezadu
 • Pronásledujte hráče nesoucího míč až do vzdálenosti skládky
 • Obtočte paže kolem boků/nohou hráče s míčem
 • S hlavou na stranu, proveďte kontakt ramenem a zatáhněte paže dovnitř

 • Paže pevně sevřete a stahujte tělo hráče s míčem dolů (nezapomeňte držet hlavu na jednu stranu), dokud hráč s míčem nespadne na zem a neskončí na vrchu
Skládání nebezpečným způsobem
Všichni hráči jsou při skládání hráče nesoucího míč zodpovědní za své činy a jako takový NESMÍ skládající hráč „složit“ protihráče nebezpečným způsobem. Příklady nebezpečných „skládek“ zahrnují:

Vysoká skládka - "Skládání“ nad linií Sternum 

World Rugby Passport - Lower tackle height law trial introduction

Ve vzduchu - „Skládka“ hráče, jehož nohy jsou nad zemí
Otočená skládka -Zvednutí hráče s míčem (protihráče) ze země a otočení tohoto hráče, nebo obrácení tohoto hráče na zem tak, že spadne na zem horní částí těla, krkem nebo hlavou
Pozdní (bez míče) - „Skládka“ hráče poté, co již provedl nahrávku
Předčasná - „Skládka“ hráče bez míče
Naražení- „Skládka“ hráče s míčem, aniž by došlo k pokusu uchopit tohoto hráče rukama/pažemi

Přibíhající hráči

 • Všichni přibíhající hráči musí vstoupit do prostoru skládky hráče průchodem
 • Soupeřit o míč smí pouze hráči na nohou
 • Držte ramena nad boky
 • Hráči přibíhající k započaté, ale nedokončené skládce hráče:- udržují postoj těla, který je silný, stabilní a snížený
  - pažemi chytí hráče nesoucího míč
  - vyhnou se kontaktu s hlavou a krkem ostatních hráčů
  - bezpečně povalí hráče nesoucího míč na zem
 • Pokud čistí nebo vytlačují obránce:
  - udržují postoj těla, který je silný, stabilní a snížený
  - „pohled vzhůru“ - sledují cíl, bradu drží mimo hruď
  - drží páteř v rovině se směrem tlaku
  - začnou tlačit ze snížené polohy těla
  - provedou kontakt s obráncem pomocí ramene a paží, nikoli hlavy
  - obtočí paže kolem protihráče
  - vytěsňují hráče pryč a uvolňují míč
  - sváží se spoluhráčem kvůli zlepšení stability
Jak se tvoří průchod skládky

V průběhu skládky by se měli oba hráči pokusit otočit čelem k vlastním spoluhráčům.

Červený tým

Modrý tým

Před kontaktem Dokončená skládka

Červený tým

Modrý tým

Průchod skládky
Žádný hráč se nesmí připojit odtud

Červení hráči se musí připojit odtud

Modří hráči se musí připojit odtud

Žádný hráč se nesmí připojit odtud

Tipy pro trenéry

Špatně provedené skládky bývají důsledkem špatné postavení skládajícího hráče spíše než špatné techniky skládky. Správné postavení lze a mělo by se cvičit. To se týká skládajícího hráče, který uzavře prostor hráče s míčem a pak získá rovnováhu a stabilitu, načež přikročí přední nohou blíže, aby bylo možné provést kontakt ramenem a paží, což by pak mělo umožnit tlak nohou při skládce.

 • Využívejte klíčových bodů ke zlepšení dovedností hráčů při bezpečné skládce
 • Zdůrazněte požadavky pravidel na skládku hráče, pokud jde o použití paží (viz předchozí část o nebezpečných skládkách)
 • Zaměřte se na jeden či dva klíčové momenty – nesnažte se řídit příliš mnoho klíčových faktorů najednou
 • Pozorujte a analyzovat hráče, abyste mohli zdůraznit osvědčené postupy a opravit chyby
 • Poskytujte pozitivní a konstruktivní zpětnou vazbu ke zlepšení hráčů
 • Navrhujte tréninky podporující postupný rozvoj a budování důvěry
 • Příklad postupu u skládky z boku je následující:
  - Hráč s míčem klečí – skládající hráč klečí (pouze u skládky z boku k demonstraci polohy hlavy)
  - Hráč s míčem stojí – skládající hráč klečí (podporujte práci nohou)
  - Hráč s míčem jde – skládající hráč klečí na jednom koleni
  - Hráč s míčem stojí – skládající hráč v podřepu
  - Hráč s míčem jde – skládající hráč v podřepu
  - Hráč s míčem jde – skládající hráč jde
  - Hráč s míčem běží – skládající hráč běží
 • Vyhněte se při zavádění a rozvíjení dovedností nevhodným kombinacím pohlaví, tělesných rozměrů, věku a zkušeností
 • Zajistěte, aby hráči trénovat v dostatečně velkém prostoru, aby se zabránilo náhodným srážkám s nezpozorovanými hráči

Tipy pro rozhodčí

Kontrolujte, zda:

 • Je skládka provedena pod linií ramen
 • Skládající hráč používá k chycení a držení hráče s míčem své paže
 • Je-li hráč nesoucí míč zvednut ze země, zajistit, aby se bezpečně vrátil zpět k zemi
 • Skládající hráč složeného hráče uvolní
 • Složený hráč okamžitě míč nahraje, umístí nebo pustí
 • Oba hráči se postaví na nohy
 • Přibíhající hráči vstupují do prostoru skládky hráče správným průchodem
 • Přibíhající hráči stojí na nohou

Dávejte pozor na:

 • Nebezpečné zásahy anebo zásahy proti pravidlům, které nejsou skládkami (viz předchozí část o nebezpečných skládkách)
 • Hráče, kteří útočí či brání protihráčům, kteří nejsou u míče
 • Skládky prováděné s kontaktem s hlavou nebo krkem nebo které by mohly vést k úrazu krku či hlavy – tyto MUSÍ být řešeny přísně

Navštivte webové stránky World Rugby o Výuce pravidel