Základní principy hry

Ragby je hra založená na pronikání a uhýbání se. Jakmile se tým zmocní míče, je cílem posouvat jej vpřed (nesením či kopáním) na území soupeře a skórovat. Je důležité, aby každý pochopil základní principy hry a způsob, kterým se vztahují k získaným dovednostem potřebných k hraní ragby.

Základní principy hry

Nečistá hra

Nečistá hra je něco, co člověk činí na hrací ploše a co je v rozporu se zněním a duchem pravidel hry. Zahrnuje:

 • Bránění ve hře
 • Nečistou hru
 • Opakované porušování pravidel
 • Nebezpečnou hru
 • Špatné chování

Jakoukoli formu nečisté hry je třeba řešit rychle a přísně.

Nezapomeňte – my všichni máme společnou odpovědnost zajistit, aby byl dodržen jedinečný duch a étos ragby a abychom přijali odpovědný přístup k zajištění blaha nás samotných i ostatních.


Následující části přinášejí pokyny pro osvědčené postupy k tomu, aby hráči, trenéři a rozhodčí zaváděli, rozvíjeli a realizovali ragbyové dovednosti, a to bezpečně tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Tipy pro trenér

 • K vybudování důvěry, bezpečnému pokroku a rozvíjení rozhodovacích dovedností hráčů použijte přizpůsobené hry
 • Pozorujte a analyzovat hráče, abyste mohli zdůraznit osvědčené postupy a identifikovat chyby
 • Poskytujte pozitivní a konstruktivní zpětnou vazbu ke zlepšení hráčů

 

Tipy pro rozhodčí

 • Chraňte prostor, který hráči používají
 • Zajistěte, aby se hra hrála bezpečně a příjemné způsobem
 • Tam, kde je to možné, použijte výhody