Epilepsie

Epilepsie je onemocnění charakterizované epileptickými záchvaty. Tyto záchvaty jsou způsobené náhodnou změnou elektrické aktivity mozku, v jejímž důsledku se svaly stahují a nemocný ztrácí vědomí. Hráč sebou začne prudce třást, obvykle na 20–30 sekund až několik minut. Ojediněle může záchvat trvat i o hodně déle.

V takové situaci můžeme pomoci pouze tím, že přivoláme záchranku a odstraníme z dosahu hráče nebezpečné předměty, aby se během záchvatu neporanil. Po skončení záchvatu může být nemocný několik hodin velmi unavený a ospalý. Dejte ho do zotavovací polohy a do příjezdu pomoci ho pomocí deky udržujte v teple.

Pokud hráči v minulosti nebyla diagnostikována epilepsie a k záchvatu došlo při kontaktním sportu, příčinou může být úraz hlavy.