O KPR

KPR spočívá ve stlačování srdce mezi páteří a hrudní kostí, aby z něj byla účinně vytlačována krev. Vědecké výzkumy dokazují, že účinná KPR s minimálním přerušováním zásadním způsobem zvyšuje šanci na přežití.

Stlačování hrudníku do správné hloubky se správnou frekvencí je však velice vyčerpávající. Čím jste vyčerpanější, tím hůře hrudník stlačujete. Proto je důležitá týmová práce a využití ostatních přihlížejících, kteří umí KPR. Dokonce i „vycvičení“ někoho, kdo ji neumí, je vždy lepší než osamělý unavený zachránce.

Pokyny Evropské resuscitační rady (ERC) a Americké kardiologické asociace (AHA)

Pokyny pro resuscitaci jsou založené na vědeckých výzkumech a obecném konsenzu Mezinárodního výboru pro resuscitaci (ILCOR). Ačkoli jsou pokyny Evropské resuscitační rady (ERC) i Americké kardiologické asociace (AHA) založené na vědeckých důkazech a konsenzu odborníků, existují mezi nimi určité malé rozdíly. Oboje se ale shodují na tom, že nejdůležitější je dobře prováděná KPR a včasná defibrilace.

Za dobře prováděnou KPR se považuje:

  • Stlačování hrudníku frekvencí 100 stlačení za minutu
  • Stlačování do hloubky nejméně 5 centimetrů
  • Co nejkratší přestávky
  • Úplný návrat hrudníku mezi stlačeními

Podle výzkumů může být pro laiky obtížné poznat srdeční zástavu a lapání po dechu často odvádí pozornost od tohoto problému. Mnoha obětem srdeční zástavy není poskytnuta KPR, protože osoby poskytující první pomoc srdeční zástavu nepoznají a bojí se, že by mohli nemocnému ještě více ublížit. Z toho důvodu se AHA z pokynů pro rok 2010 rozhodla odstranit dvojitý manévr při úvodním zprůchodnění dýchacích cest. Laik by měl nejdříve zkontrolovat, zda je pro něj bezpečné k nemocnému přistoupit. Jemně poklepejte na rameno nemocného a zjistěte, zda reaguje. Pokud nereaguje, přivolejte záchrannou službu a nechte donést AED. Zkontrolujte pohledem na hrudník, zda dýchá normálně. Pokud nedýchá normálně, položte kořeny dlaní přes sebe do středu hrudníku a začněte ho ihned stlačovat. Zde se postup ERC částečně liší. KPR pokračuje s poměrem 30 stlačení ku 2 vdechům. Když dorazí AED, připevněte ho. 30 stlačení ku 2 vdechům je společné pro pokyny ERC i AHA. AHA pro zjednodušení uvádí, že frekvence stlačování má být nejméně 100 stlačení za minutu, ale neuvádí horní hranici.

Nehledě na to, kterými pokyny se budete řídit, pamatujte, že nereagující osobě nemůžete prováděním KPR stav zhoršit. Pokud nemáte k dispozici AED, pokračujte ve stlačování a dýchání z úst do úst, dokud nemocného nepředáte záchranné službě. Pamatujte, že čím více stlačení provedete, tím větší bude mít nemocný šanci na přežití.

Pokud se nacházíte v situaci, kdy nechcete nemocnému poskytnout umělé dýchání, samotné stlačování je i tak velmi účinné. Včasné zahájení KPR zdvojnásobuje šanci na přežití.