Úvod

Úrazy jsou běžnou součástí všech kontaktních sportů. Vážné a život ohrožující úrazy jsou však v ragby vzácné. Následky zranění lze velmi často zmírnit jednoduchými prvky první pomoci, které mohou do doby, než dorazí záchranka, provést přihlížející osoby.

Dobrá příprava pro tyto případy a zvážení všech⁠ „co kdyby?“ může v nastalých situacích znamenat méně stresu pro vás i pro všechny ostatní a pomůže vám při koordinaci bezpečné a účinné pomoci od momentu zranění až po péči na ošetřovně nebo případný přesun do nemocnice.

Zkušenější a zdatnější hráči jsou vůči zraněním, která by je vyřadila ze hry, obvykle odolnější. Iniciativy podporující fyzickou přípravu a prevenci úrazů, jako např. program fyzické přípravy nebo materiály Rugby Ready organizace World Rugby mohou hráčům pomoci předcházet zraněním.

I přesto se ale úrazy budou objevovat. Ve většině ragbyového světa však přímo na hřišti není k dispozici dostatečná kvalifikovaná zdravotní péče. Z toho důvodu může do příjezdu zkušených zdravotníků nutnost poskytnutí první pomoci padnout na přihlížející. Přihlížejícími mohou být rodiče, zástupci klubu, trenéři, rozhodčí nebo i ostatní hráči.

Pět kroků pro zdraví hráčů

Organizace World Rugby připravila třístupňový zdravotní výukový program věnující se poskytování okamžité péče zraněným hráčům na všech úrovních. Jednotlivé stupně se zabývají pěti klíčovými pravidly při potenciálně závažných úrazech vzniklých během ragby. Stáhněte si dokument World Rugby: Pět kroků pro zdraví hráčů ve formátu Adobe PDF

Zachraňujte životy podle pravidla A-B-C

 • A: Airway (průchodnost dýchacích cest), B: Breathing (dýchání), C: Circulation (krevní oběh)
 • Záchrana života vždy začíná písmenem A
 • Pokud nezajistíte A, nemůžete zajistit ani B nebo C
 • Dýchací cesty: zprůchodněte, vyčistěte, udržujte

Pokud leží, o krk tu běží

 • Netřeste s hráčem, nepřetáčejte ho, neposazujte ho
 • Myslete na páteř, držte ji v rovině a nespěchejte
 • Přerušte hru a zeptejte se na bolesti
 • U každého hráče v bezvědomí předpokládáme poranění krční páteře, dokud nebude vyloučeno

Trénujte tak, ať předcházíte zraněním

 • Neměňte náhle tréninkové metody
 • S hráči, kteří se vrací po zranění, buďte opatrní –⁠ hrozí u nich vyšší riziko zranění
 • Trénujte rizikové situace (kontakt, sprinty) v době nižšího rizika (když hráči nejsou unavení)
 • Nejlepší prevencí jsou balanční cvičení

Porazte otřes mozku

 • Místo paniky vyšetřete příznaky
 • Otřes mozku dělá divy – hráči s otřesem mozku mohou být zmatení a představují zvýšené riziko úrazu pro sebe i ostatní, proto musí ze hry ihned odejít
 • Rozpoznejte příznaky a hráče vystřídejte –⁠ když si nejste jistí, lavička to jistí
 • Neriskujte zdraví jen kvůli výhře

Zatočte s infekcí

 • Nenechávejte krev na oblečení ani na ručníku –⁠ krví se roznáší infekce; poskvrněné oblečení vyperte nebo vyhoďte
 • Infekce má nejradši zanedbané rány
 • Špínu zaženete důkladným vymytím –⁠ ránu očistěte velkým množstvím vody
 • Ránu očistěte a zakryjte

World Rugby: Zdravotní vzdělávání

Tento online kurz, věnovaný sportovní první pomoci v ragby (především patnáctkovém a sedmičkovém), je určen veškerému personálu klubu, trenérům, rozhodčím a rodičům a je podmínkou pro účast na našem kurzu první pomoci v ragby úrovně 1.

Úroveň 1

První pomoc v ragby

Úroveň 2

Okamžitá péče v ragby

Úroveň 3

Pokročilá okamžitá péče v ragby

Popis kurzuŠkolení laické první pomoci při sportuŠkolení okamžité péče při sportu pro zdravotníky na hřištiŠkolení pokročilé okamžité péče pro zdravotníky na hřišti
Komu je určen?Trenérům, učitelům, rodičům, rozhodčím a dalším, kteří by se mohli ocitnout v situaci, kdy budou muset pomoci zraněnému ragbistoviFyzioterapeutům nebo kondičním trenérům, odborníkům na sportovní rehabilitaci a doktorům poskytujícím lékařskou péči na hřištiFyzioterapeutům nebo kondičním trenérům se zdravotním zaměřením, odborníkům na sportovní rehabilitaci a doktorům poskytujícím lékařskou péči na hřišti v rámci řízení bezodkladné péče / ve výkonnostním sportu
Forma a požadavky na splnění:‎50 % online, 50 % prezenčně‎20 % online, 80 % prezenčně, ověření znalostí a praktické způsobilosti‎20 % online, 80 % prezenčně, ověření znalostí a praktické způsobilosti
Minimální doba trvání:‎8 hodin‎10 hodin‎20 hodin
Podmínky:
 • Od 14 let
 • Absolvování online programu World Ready
 • Absolvování online programu World Rugby: První pomoc v ragby
Registrovaný lékař, fyzioterapeut, sportovní trenér, sportovní nebo rehabilitační terapeutRegistrovaný lékař a doktor fyzioterapie, sportovní trenér, sportovní nebo rehabilitační terapeut

Poděkování

Autorům tohoto výukového programu a konzultantům při jeho vývoji patří díky za jejich úsilí a odvedenou práci.

 • Autoři – Jonathan Hanson (SRU), James Robson (SRU)
 • Editor – Mark Harrington (World Rugby)
 • Konzultanti – Andy Smith (RFU), Brian Carlin (IRFU, SRU), Omar Hassanein (IRUPA), Martin Raftery (World Rugby), David Owens (HKRFU) and Warren McDonald (ARU)