Kapitola 1 – Obecné zásady

Úvod

Medicínské heslo primum non nocere znamená „v první řadě neublížit“. Když se setkáme se zraněním, často je lepší ptát se spíše, co dělat nemáme, než co dělat máme. Jednoduchá opatření jako ochrana hlavy a krku, zprůchodnění dýchacích cest a znehybnění poraněné končetiny často jako okamžité řešení postačí.

Mnoho problémů se za krátký čas vyřeší samo a mnohdy do zlepšení stavu zraněného nebo příjezdu zkušených zdravotníků stačí pohlídat situaci a zabránit panice.

Samozřejmě jsou i případy, kdy by pouhá psychická podpora hráče a čekání na pomoc nebyla dostatečná, např. pokud nerozpoznáte srdeční zástavu. Takové situace budou náplní tohoto kurzu. V tomto kurzu dostanete nejen rady, jak naložit s běžnými boulemi a modřinami, ale naučí vás i základní dovednosti pro případy, kdy byste se v ragbyovém prostředí mohli setkat s potenciálně závažnými stavy.

Obecné zásady při poskytování sportovní první pomoci zní:

  1. Neubližte ještě více.
  2. Získejte kontrolu nad situací.
  3. Zabraňte zbytečnému pohybu.
  4. Jednoduché dovednosti zachraňují životy.
  5. Zajistěte příjezd odbornější pomoci.
  6. Poznejte, kdy je potřeba udělat více.